Illustrasjonsfoto: Rødt nyttAUF demonstrasjonCC BY-SA 2.0

NRK påpekte i går at det var blitt et geografisk hull i ledersituasjonen i AP.

Arbeiderpartiet, som i de siste meningsmålingene ikke lenger er Norges største parti, har nå bare tre toppledere.

Etter at Giske falt ut av toppledelsen, og nå sentralstyret, så dominerer i alle fall øst-landet med 2 av 3 i Arbeiderpartiets toppledelse.

Toppledelsen i AP og AUF

Jarvin Jarle Vines, Jonas Gahr Støre (edit), CC BY-SA 3.0

Jonas Gahr Støre, er født i Oslo i 1960 som sønn av en skipsreder. Han har sittet som helse- og omsorgsminister og utenriksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Støre har hatt en rekke lederverv både internasjonalt og nasjonalt før han ble AP’s toppleder i 2014. Blant annet som leder for Sosialistinternasjonalens Midtøsten-komité fra 2006 til 2010.

Han har også utredet partiets Europa-politikk.

Når politikk kan legge til rette for sånne samfunn, tenker jeg at vi har fått til noe.

Photo: Tore Sætre / Wikimedia

Hadia Tajik, nestlederen i arbeiderpartiet er født i Bjørheimsbygd, Strand i Rogaland, som datter av pakistanske foreldre som innvandret til Norge tidlig i 70 årene.

Tajik var kulturminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2012, og var i følge wikipedia den yngste statsråden og den første muslimen i en regjering i Norge.

Tajik er journalist og har mastergrad i menneskerettigheter og rettsvitenskap.

I følge samme kilde (wikipedia) så har Hadia Tajik i 2016 gitt uttrykk for at Norge bør bli republikk.

Mani Hussaini kommer fra Qamishli i Syria og kom til Norge i 1999. Familien flyktet til Sverige i 1998.

Hussaini ble leder av AUF i 2014 og sitter med det også i sentralstyret til AP. Han har en bachelor i statsvitenskap og arbeider med mastergrad i teknologi, innovasjon og kunnskap.

31 åringen er også kommunestyrerepresentant for AP i Ullensaker og sitter i Akershus fylkesting samtidig som han er vararepresentant til Stortinget.

Politikk handler om deg, din framtid og dine muligheter

Sentralstyret i Arbeiderpartiet

Om arbeiderpartiets sentralstyre så står det: – “Sentralstyret leder og har ansvaret for partiets virksomhet, og skal sørge for at landsmøtets vedtak blir gjennomført.”

En opptelling av sentralstyrets medlemmer viser (om dem som står oppgitt med geografisk tilhørighet) at nord-Norge har 2 representanter, vestlandet 2 representanter, og midt- Norge nå uten Trond Giske 2 representanter.

De øvrige representantene oppgitt med geografisk tilhørighet må sies å tilhøre østlandet. Så av 13 representanter hvor 6 ikke er fra østlandet, blir med Trond Giskes avgang til 6. Altså er det ingen endring. Det geografiske hullet NRK viser til må da tilskrives topplederne.

Kilde : Arbeiderpartiets sentralstyre

Følg Ymte.no