Ny Rusreform

Flertallet på stortinget skal nå instruere regjeringen til å ikke straffe, men behandle rus- brukere. Det trengs flere oppgaver i helsesektoren.

Et flertall på stortinget ønsker ikke lenger å straffe ulovlige rusmisbrukere i fengsler, men heller straffe de med helsevesenet. Instrueringen som i følge VG inneholder formuleringer som; «endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølging». Artikkelen inneholder flere lignende formuleringer.

Ikke legalisering

SV Sosialistisk Venstreparti from Norway, Nicholas Wilkonson 01, Excerpt, CC BY-SA 2.0

Slik ser det nye stortinget, som består av unge fremadstormende politikere, seg den nye reformen som skal legges frem i stortinget i neste uke.

– Nå må det bygges opp et stort hjelpeapparat som skal stå parat slik at misbrukerne kan få hjelp med en gang, fra avrusing for de tyngste brukerne og til sosial oppfølging av ungdommer som tas med en liten dose, sier Wilkonson til VG.

Les mer om: En skal stelle godt med arbeidet sitt

Avkriminalisering

Det er viktig for de fleste på tinget å få uttrykt gjennom VG at dette ikke er en legalisering men en avkriminalisering. Noe som kommer til å ta tid.

Noe uklart hva helsevesenet, som tilbyr syntetisk opiater til heroinbrukere, skal tilby cannabisbrukere. Syntetisk Cannabis har vist seg å ha problemer som det naturlige stoffet ikke har.

Men det er jo selvsagt fint at helsevesenet får dette interessante feltet fra kriminalomsorgen.

Les mer om: Narkotikapolitikk

 

 

Følg Ymte.no