Nye beregninger: 150 000 har kols

ILLUSTRASJONSBILDE: Alex Proimos/Wikimedia Commons

Folkehelseinstituttet kom denne uken med en melding hvor de opplyser at 150 000 mennesker i Norge nå har lungesykdommen kols. Beregningene er gjort i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Ifølge de nye tallene som nå er publisert i nettutgaven av Folkehelserapporten, innebærer det at hver 20. person over 40 år i Norge har kols. Til sammen over 150 000 personer. Noe som utgjør om lag seks prosent av befolkningen totalt.

Kols er en forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom. En sykdom som innebærer kronisk nedsatt lungefunksjon.

Ifølge FHI opplever de fleste mennesker som får kols kun milde symptomer, og mange vet ikke at de har sykdommen.

FHI skriver:

«Sykdommen skyldes først og fremst røyking, men er også forbundet med f.eks støv i arbeidsmiljøet, sier overlege Per Nafstad ved avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet. Nafstad er også tilknyttet Universitetet i Oslo.

Røykere har litt over fire ganger høyere risiko enn ikke-røykere for å utvikle kols. I tillegg har ofte kolspasienter andre røykerelaterte sykdommer, først og fremst hjerte- og karsykdom.

– Derfor er det gledelig at antall røykere går ned. Likevel vil trolig antallet som lever med kols, holde seg høyt i årene framover. Bakgrunnen er at antallet eldre i befolkningen øker, og risikoen for kols øker med alderen. På den andre siden vil nedgangen i røyking motvirke økningen som følger med flere eldre, sier Nafstad.

Røykestopp er også en viktig del av behandlingen for dem som allerede har utviklet kols. Man kan ikke bli frisk av denne sykdommen, men behandling kan lindre symptomene, og røykestopp kan bremse forverring og ytterligere tap av lungefunksjonen.»

Nafstad har ledet ekspertgruppen som for øvrig har bestått av:

Hasse Melbye, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Arnulf Langhammer, Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim
Per Bakke, Universitetet i Bergen
Gunnar Reksten Husebø, Universitetet i Bergen

Les mer om kols i Norge på Folkehelseinstituttets nettsider.

Følg Ymte.no