Bilde: Innovamar, Kverva, Frøya – mariusz.ks / shutterstock.com

Aksjen til SalMar omsettes for rundt 250 kroner per stykk på Oslo Børs for tiden. Med 113,3 millioner aksjer kan selskapet kjøpes for rundt 28 milliarder kroner. Dersom aksjeeierne vil selge.

Hovedaksjonær i SalMar er aksjeselskapet Kverva, som med sin 53,4 prosent aksjeandel vil få utbetalt over én milliard kroner dersom styrets innstilling på utbytte blir gjeldende. Styret foreslår i børsmeldingen et utbytte på 19 kroner aksjen.

SalMar-aksjen tilfører eierne jevnt og trutt milliarder hvert år. Siste utbetaling på aksjen var i juni 2016. Den gang på 12 kroner aksjen, som var noe dårligere resultat enn tidligere utbetalinger.

Børsmelding (Oslo Børs)

Utfordringer i næringen

Oppdrettsnæringen er ofte i offentligheten grunnet kritikk for miljøbelastninger. Kritikken går på påvirkning av det biologiske mangfoldet i havet, med rømming av oppdrettsfisk som kan fortrenge villaks, og miljøgifter i forbindelse med parasitt og sykdomsbekjempelse.

SalMar har vært i fokus for å blant annet fortrenge tradisjonelt fiske. Som med etablering av ny oppdrettslokalitet ved Salatskjæra på Frøya. Et område hvor lokale fiskere har drevet krabbefiske i årevis.

Salatskjæra blir oppdrettslokalitet (lokalavisa Hitra Frøya)

På Frøya er en av fire innbyggere innvandrere. I hovedsak arbeidsinnvandrere fra EU, og ofte ansatt i bemanningsbyrå. Arbeidsplasser i mange næringer har oppstått som følge av lakseindustrien. Produksjon og renhold, bygg og anlegg og lignende har voksende aktivitet i området. Det er stor mangel på boliger i kommunen.

Innvandrere og norskfødte med innvandringsbakgrunn (SSB)

Følg Ymte.no