Klimaforskere: Økende selvmordsrater i varmt vær

Maleriet "Selvmordet" av Edouard Manet.

Høyere temperaturer øker selvmordsrater i USA og Mexico. Det er oppsiktsvekkende konklusjonen i en ny rapport publisert i Nature Climate Change.

Rapporten analyserte selvmordsrater og hvordan disse korrelerte med gjennomsnittlig temperatur flere tiår tilbake i tid. Forskerne bak rapportere mener tallene viser at selvmordsratene økte 0,7% i fylker i USA og 2,1% i mexikanske kommuner for hver økte grad (°C) i månedlig gjennomsnitts temperatur.

Forskerne gjorde ingen forsøk i rapporten på å korrelere selvmordsratene med andre viktige faktorer, som økonomi.

Basert på de observerte korrelasjonene mener forskerne at forventet global oppvarming frem til år 2050 vil medføre totalt 9,000 til 40,000 tusen ytterlige selvmord i USA og Mexico.

Ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSFF) tok 614 mennesker selvmord i Norge i 2016. Flere menn enn kvinner velger selvmord som slutten på sitt liv. Ifølge professor Ping Qin ved NSSF har selvmordsratene i Norge de siste 20 årene vært konstante med små variasjoner fra år til år.

Går man helt tilbake til 70-taller ser man derimot at antall selvmord blant menn økte frem til 80-tallet og så falt med nesten 40 prosent siden 1988. Åtti-tallet var preget av høye renter, høyere arbeidsledighet og økonomiske problemer for mange.

Selvmord i Norge 1970-2015, per 100 000 innbyggere og justert for endringer i befolkningens alderssammensetning. Kilde: Dødsårsaksregisteret. Diagram: Norgeshelsa.no
Følg Ymte.no