Militærparade i Nord-Korea. Bilde: Astrelok / Shutterstock.com

Korea var en del av Japan frem til kapitulasjonen 1945. USA slapp to atombomber over byene Nagasaki og Hiroshima, og seierherrene Sovjetunionen og USA delte Korea imellom seg.

Tilknyttingen til øst eller vest-maktene ble en situasjon flere land i verden kom i etter andre verdenskrig. Stabilisering av maktbalansen foregikk utover 50-tallet hvor koreakrigen var av det voldsomme slaget.

Koreakrigen startet i 1950 og ble en flernasjonal konflikt hvor Kina støttet Nord-Korea, mens USA støttet Sør-Korea. Status ble en våpenhvile inngått i 1953, men det ble inngått en intensjonsavtale om fred i 2007.

Olympisk ånd

Etter gammel olympisk ånd skulle det være fred mellom landene under lekene. Et prinsipp som ettertrykkelig ble brutt i 1972 hvor palestinske aktivister angrep israelske utøvere i Munchen.

Sør og Nord-Korea skal nå sammen delta under lekene og de nordkoreanske utøverne er allerede på plass i Pyeongchang. Lekene starter den 9. februar og det er knyttet stor spenning til hvem som får størst og flest medaljer.

Forbrødring

Mange familier har vært splittet i den todelingen av landet som har vedvart i over 70 år. Det har vært sporadiske sammenkomster og samhandling landene imellom.

Hva som nå knytter landene nærmere blir av mange medier sett på som en sjarmoffensiv eller et forsøk fra Kim Jong-un til å påvirke Sør-Korea

Retorikken mot USA og trusler om å angripe med atomvåpen kan også ha fått Jong-un til å innse at han er alene, og at det kanskje ikke er like lett å utslette et land som har venner.

Et angrep mot Nord-Korea kan bli et angrep på Sør-Korea.

Det meldes fra flere hold at landene skal marsjere samlet inn som én nasjon ved åpningsseremonien.

Følg Ymte.no