Om rasisme, og litt til

Troen på at folk er forskjellige og at noen folkeslag har lite sympatiske egenskaper, sett fra sitt eget folkeslag, kalles for rasisme.

Raselære

Som en konsekvens av Darwinismen og den sterkeste rett, eller artenes overlevelsesevne, så fortsatte folk å se på mennesket ytterligere utover 1800 tallet. Mennesket er en underart av primaten (etter Darwin), og det bruker hjernen på en påfallende måte.

Menneskearten er i stand til å tilpasse seg de fleste forhold på planeten. Fordi ingen andre av primatene kan det, så er mennesket den mest suksessfulle av sin art. Det finnes også andre arter som underarter av Canis som gjør det samme.

Som hunden (Canis familiaris) kan mennesket deles inn i raser. Mennesker har folkeslag, familie og stammer. Og som hos Canis med sine underarter kan de krysses, altså formere seg med hverandre.

Folkeslag

Stammesamfunnet er den dominerende samfunnsformen i afrikanske land og styrer familien, arbeidslivet og samfunnet (staten) og lignende strukturer finnes også i andre klassesamfunn. Så slike strukturer viser seg å være naturlige for mennesket å inngå. Vi danner en flokk med felles språk og forståelse.

Et felles språk og kultur er selvsagt nyttig i nye relasjoner så konsekvensen blir at folk får et felles utseende over tid. Og som hos hunden får mennesket en rasestandard. Folkeslagene i Norden forstår hverandres språk og kultur og har blitt en felles rase.

Blant Nordens folk så har det levd andre folkeslag, og noen var her før vi kom. Språket (eller morsmålet), som er de ordene moren snakker til sitt barn med, er en god indikator på hvor folk kommer fra.

Samene har to språk som er svært forskjellige og det viser at folkeslaget skilte lag for svært lenge siden. De forstår hverandre dårligere en de arisk-språklige kulturene gjør.

Til tross for en svært negativ eugenikk i Norden så har samer, skandinaviske romani-folk og andre folkeslag beholdt sine kulturer iland de ikke styrer. Så her får vi erkjenne nordmenn, skandinaver, europeere som snakker arisk språk at vi ikke kan endre et folkeslags kultur. De overlever i våre samfunns- konstruksjoner uansett.

Rasisme

Troen på at noen er bedre enn andre folkeslag har antirasistene og vi må nå kunne si at antirasistene driver med ny-rasisme. Når en skal inkludere andre folkeslag så ser en vår kultur som en berikelse for andre kulturer, og ikke som en undring/beundring. Endring er ikke noe en presser på andre så vi blir nok like lite beriket som vi beriker andre kulturer.

Ny-rasistene har en forakt for den naturlige avstand mellom ulike folk og er et lett bytte for de naturlige imperialistene som nå bygger et muslimsk samfunn i Norge. Enten de kaller det sekularisert eller ikke.

Spørsmålet blir hva slags eugenikk de legger de seg på om det blir en Islamsk Stat i Norge.

Følg Ymte.no