Oppfordrer turfolk til å samle inn jervebæsj

I en nyhetsmelding fra Rovdata, oppfordrer de turfolk til å samle inn jervebæsj i påsken, og levere bæsjen til Statens Naturoppsyn (SNO). Rovdata anvender DNA-analyser av skit og hår fra jerv til å overvåke arten i Norge.

I nyhetsmeldingen skriver Rovdata at de oppfordrer turgåere til å ha med seg plastposer i ryggsekken til å samle skiten i.

– Vi oppfordrer publikum til å ha en plastpose klar i sekken som kan brukes til å plukke opp jerveskit som de finner ved siden av jervespor i snøen. Påska er en tid hvor mange er på turer i fjellet og med en god del snø flere steder i landet er sjansene gode for å komme over spor etter arten, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Rovdata skriver følgende:

Ha med ren plastpose

Innsamlingen av biologiske prøver fra jerv startet 1. januar 2018 og varer frem til 1. juni.

– Vi ønsker å motta alle prøver som dere finner i nærheten av et jervespor. Ha gjerne plastposen klar i lommen når du drar ut og bruk den til å plukke opp jervskiten. Ikke ta direkte på skiten, men vreng posen rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit og knyt igjen. Husk: kun en skitprøve per pose. Frys ned skitprøven når du kommer hjem fram mot overlevering, forklarer Kindberg.

Hårprøver du finner kan også oppbevares i en pose under turen, men bør legges over i en tørr konvolutt når du kommer hjem. Det er viktig å huske på at hårprøver ikke skal fryses ned!

Skal overleveres til SNO

Alle innsamlete prøver skal leveres til naturoppsynet for vurdering. SNO vil vurdere og registrere aktuelle prøver i Rovbase og videresende prøvematerialet til Rovdata. SNO legger også ned en betydelig innsats for innsamling av prøver i felt. Alle innsendte prøver analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

– Det er viktig at du før overlevering til SNO husker å merke prøvene korrekt. Det skal være med navn og adresse på prøvefinner, og informasjon om funnsted, funndato, kommune og kartreferanse. Vi vil legge alle prøvesvar forløpende ut i Rovbase etter hvert som prøvene er analysert, avslutter Kindberg.

Rovdata vil etter påske presentere en rapport med resultater fra fjorårets innsamling og DNA-analyser av prøver i Skandinavia.

Du kan selv sjekke resultater i Rovbase (lenke).

 

Jerveskit kan sendes i posten til SNO på følgende adresse:

Statens Naturoppsyn
Postboks 5672 Torgard
7485 Trondheim

Følg Ymte.no

1 kommentar

  1. Greit nok dette, men man finner ikke mye Jerv her på Steinkjer. Dermed lite skit, man må vel litt sørover, til Skjækerfjell. Men finner jeg noe, så. De der dyra sprer ikke så mye møkk som støre og co. ,heller. Mye mer skjelden enn støre-skit

Comments are closed.