Oppfordrer ungdom til å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse

Illustrasjon. FOTO: Ymte.no

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle ungdommer i alderen 16-19 år å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse. Den dødelige bakterieinfeksjonen skyldes flere ulike typer meningokokkbakterier.

Årsaken til at ungdom i aldersgruppen 16-19 år oppfordres spesielt til å vaksinere seg er at friske ungdommer i den alderen ofte har mer meningokokker i halsen enn andre. Ifølge Folkehelseinstituttet er dette fordi denne aldersgruppen fester mye, deler flasker og sigaretter, er utsatt for mye passiv røyking og får lite søvn. Oppfordringen gjelder også folk i andre aldersgrupper som har en tilsvarende livsstil.

To typer vaksine

Ifølge Folkehelseinstituttet kan symptomene på meningokokkinfeksjon (smittsom hjernehinnebetennelse) minne om fyllesyke og utvikler seg raskt. I rundt ti prosent av tilfellene er sykdommen dødelig i Norge. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene er type A, B, C, W og Y.

Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo og Nimenrix) beskytter mot infeksjon av de nevnte fire typene. Førstnevnte type vaksine består av én dose. Vaksine mot meningokokker type B (Bexsero eller Trumenba) anbefales også, og består av to doser vaksine med to til seks måneders mellomrom. Etter vaksinasjon tar det et par uker før beskyttelsen mot infeksjon inntrer, og beskyttelsen varer i omtrent fem år.

Må betales selv

Siden vaksinene mot meningokokkinfeksjon ikke tilbys gratis i de fleste tilfeller, må den enkelte som vil vaksineres betale vaksinen selv.

Vaksine mot meningokokker type A, C, W og Y (Menveo og Nimenrix) koster rundt 400 kroner. Når du tar denne vaksinen trenger du bare én dose. Mens vaksine mot meningokokk type B (Bexsero og Trumenba) krever to doser, og koster rundt 850 kroner per dose. Fordi du må ha to doser vaksine mot type B, koster vaksine mot type B til sammen rundt 1700 kroner. Gebyrer for å få satt vaksinene hos fastlege eller helsesøster kommer i tillegg.

Følg Ymte.no