Oppgang i eksportprisen for fersk laks

Statistisk Sentralbyrå melder at det nå er en oppgang i eksportprisen for fersk oppdrettslaks fra Norge. Prisen har nå vært på 53,89 kr/kg. 

Prisen har en økning på 5,2 prosent fra uke 45.

Eksportkvantum for fersk laks var i uke 46 på 19 542 tonn. Samtidig i uke 46 ble det eksportert 541 tonn frosset laks fra Norge.

 

 

Følg Ymte.no