Ordene vi bruker definerer virkeligheten

Med utgangspunkt i Halvor Raknes sin utmerkede artikkel her på Ymte om: «Vi må slutte å bruke nazisme og nazister som skremmebilder og monstre» har jeg gjort meg noen betraktninger over temaet:

Les også: Vi må slutte å bruke nazisme og nazister som skremmebilder og monstre

Temaet er bra og meningen god. Ingen tvil om det sett fra min synsvinkel. Men noe skurrer. Og det er ordene som brukes. Ordbruk er viktig, ja faktisk så viktig at ved hjelp av ordene vi bruker, eller rettere sagt makteliten bruker, definerer de virkeligheten vår. Et av de kraftigste ordene i så måte er bruken av ordene «Nazist», «Nazisme» og andre varianter over «Nazi». Og det er ikke bare kraftig og definerende, men i overmåte negativ betydning. Det samme gjelder ordet «Holocaust».

Et retorisk virkemiddel

Uansett hvordan disse ordene brukes har de kun en konsekvens og det er at dem de brukes om stemples negativt, ekstremt negativt, og alt annet i artikkelen blir overskygget av den negative stemplingen og forsterkingen.

Altså blir det slik at skal man diskutere den tyske nasjonalsosialismen får man bruke det ordet, altså Nasjonalsosialisme. Det var hva folkene selv kalte seg. Ordet «nazist» var datidens kulturmarxister og jødemedia sitt stemplingsord som de med tiden bygget opp til selve varemerket på ondskap og negativitet. Tilsvarende er betydningen av ordet «Holocaust».

Hva skal vi da gjøre når vi omtaler disse begrepene? Jo, vi må ta fra makteliten retten til å definere hva ord betyr. Og snur det mot dem. I dette tilfellet kaller vi Hitler sine folk nasjonalsosialister. Nazister er det samme som NAto-ZIonister eller Nord-Atlantiske ZIonister og varianter over det samme.

Løgnen om de 6 millioner blir dekkende beskrevet med ordet HoloCa$h siden det er en stor pengemaskin mens det industrielle folkemordet under den 2. verdenskrig, nemlig den anglozionistiske brannbombingen av tyske byer, overtar ordet Holocaust.

Så langt er jeg den eneste her i Norge som konsekvent gjennom mange år har brukt denne omdefineringen og med stort hell. Det gjør at maktelitens stemplingsteknikker er vendt mot dem selv og de liker det dårlig. Utifra de reaksjonene, og mangel på reaksjoner, jeg har fått fra den siden har jeg truffet midtblink.

Min oppfordring til alle andre er derfor at dere går hen og gjør likedan.

Her er mitt forslag til ordliste:

HoloCa$h: Legenden om de 6 millioner som aldri ble utryddet av tyskerne under den 2. verdenskrig og den industrielle utnyttelsen av legenden.

Holocaust: Den AngloZionistiske brannbombingen av tyske byer og fordrivelse og masseutryddelse av tyskere i krigens sluttfase og årene etter. Rundt 10 millioner ofre.

Nasjonalsosialister: Medlemmer av DNSAP, Det Tyske NasjonalSosialistiske Arbeiderpartiet. Altså Hitler sitt parti.

Nazisme: NAto-ZIonisme, Nord-Atlantisk ZIonisme og varianter over samme tema.

Nazister: Tilhengere av Nazismen, se definisjon over. Gjelder også dem som direkte eller indirekte arbeider for eller sprer Nazismen. Som norsk massemedia.

Nazi-Alliansen: NATO.

Nazi-regime: Enhver styringsmakt innenfor Nazi-Alliansen. Inklusive den norske.

U$A: USA.

Det Anglo-Zionistiske Imperiet: U$A, England, Canada, Australia og deres vasallstater.

Det går an å utvide listen, men jeg tror at poenget mitt kommer klart fram. Ord definerer debatt og er de granatene man beskyter fienden med på den verbale fronten av den totale hybride og assymetriske sivilisasjonskrigen vi er inne i.

Følg Ymte.no