Oslo bystyre vedtar sensur av reklame på offentlig eiendom

Markering mot retusjering av reklame. Wikimedia Commons CC-BY-SA-2.0

De grønne og røde kommunistene i Oslo bystyre har vedtatt å forby all retusjert reklame på kommunal eiendom. Kun Fremskrittspartiet stemte imot vedtaket.

 

– Det er veldig gledelig at vi nå har fått et vedtak om at all retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer skal forbys på eiendom kommunen eier, sier leder i Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen til Vårt Oslo.

Forbudet mot retusjert reklame vil tre ikraft så snart kommunens reklamekontrakter blir oppdatert. Reklamekontraktene inneholder allerede et forbud mot diskriminerende reklame.

Norske kulturmarxister har lenge jobbet med å introdusere sensur av reklame i det offentlige rom. Kulturmarxistene påstår at reklame med unaturlig tynne kropper bidrar til økt kroppspress og spiseforstyrrelser i unge. Folkehelseinstituttet rapporterer derimot at forekomsten av anoreksi og bulimi har vært relativt stabil de siste 25 årene. Dette til tross for at bruken av retusjert reklame har økt betraktelig i samme periode.

Den mest utbredte spiseforstyrrelsen i Norge er overspisingslidelse. Ifølge Folkehelseinstituttet lider 3 prosent av alle kvinner i aldersgruppen 15 – 44 av overspisingslidelse. Til sammenligning lider 0,3 prosent av anoreksi og 2 prosent av bulimi.

Med andre ord: 10 ganger flere kvinner i alderen 15 – 44 år lider av overspising enn anoreksi.

Trondheim bystyre vedtok i 2016 et lignende forbud mot retusjert reklame. Vedtaket ble fremmet av lokale kulturmarxister i Sosialistisk Venstreparti og forbyr all reklame som «formidler et uriktig bilde av modellen(e)s utseende og bidrar til økt kroppspress».

Til tross for at overspisingslidelse er 10 ganger mer forekommende enn anoreksi ønsker kulturmarxistene allikevel å sensurere retusjert reklame, som oftest viser tynne og lett påkledde kvinner.

Flere byer i Europa, som Paris og London, har også vedtatt sensur av reklame med lettkledde og tynne kvinner. Ordføreren i London, Sadiq Khan, introduserte i 2016 et forbud mot reklame med «usunne kroppsbilder» på all offentlig transport. Khan, som er praktiserende sunni muslim og kjent islamist, ble da anklaget av kritikere for å ha en skjult agenda og promotere islamske verdier.

Følg Ymte.no