Oslo kommune fjerner naken trell-kvinne i byvåpen – for svaksynte…

Oslo kommunes nye "visuelle identitet". Foto: Ekely, VisitOslo/Thomas Johannessen.

Oslo kommune ønsker å fornye byvåpenet sitt. Kommunen har lansert en “ny visuell identitet” som skal brukes på alle digitale og trykte flater. I det nye byvåpenet har kommunen fjernet en naken trell-kvinne som ligger foran skytshelgenen St. Hallvard. Pilene i St. Hallvards hånd er erstattet med tyr-runer.

Forslaget skal behandles av Oslo bystyre i 2018 og den nye logoen forventes å tas i bruk neste år.

Oslo kommune sitt offisielle byvåpen.

Oslo kommune bruker idag et tradisjonelt byvåpen med St. Hallvard, en trell-kvinne og en del symbolikk. På Wikipedia finner vi denne forklaringen av byvåpenet:

“Våpenet viser en sittende St. Hallvard på en trone med løvehoder. Han holder de tre pilene han ble drept med i venstre hånd og kvernsteinen drapsmannene bandt til ham for å senke liket i Drammensfjorden i høyre. Ved hans føtter ligger en naken kvinne, som viser til kvinnen han ville redde fra ugjerningsmenn. Dette er basert på en feiltolkning av middelalderseglet, for opprinnelig lå det en kriger i ringbrynje og våpenskjorte der. Det var et symbol på de onde krefter han beseira gjennom sine gode handlinger. På den blå bakgrunnen er det fire stjerner i gull. Våpenet har krone.”

I “anstendighetens navn” var trell-kvinnen påkledd i byvåpenet mellom 1892 og 1924. Nå er kvinnen, som St. Hallvard satte livet på spill for å redde, fjernet helt. Men ikke på grunn av anstendighet, skal vi tro Oslo kommune. Oslo kommune uttaler: “Det er gjort en grundig vurdering av detaljeringsnivå og enkeltelementer, og hovedelementet St. Hallvard er forstørret.”

Oslo kommune skriver videre i sitt forslag til nytt byvåpen: “Testene viser at det er vanskelig for svaksynte å tyde byvåpenet i flere flater.”

Ymtes egen test viser at trell-kvinnen nå er usynlig for både normalt- og svaksynte.

I det nye byvåpenet er pilene i St. Hallvards venstre hånd interessant nok erstattet med tre tyr-runer. Denne runen brukes blant annet som organisasjons logo av Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Følg Ymte.no