Øyvind Strømmen – en sofasliter og en synser

ILLUDERER SOM EKSPERT: Øyvind Strømmen leker ekspert på ting han ikke kan noe om, og som han ikke har formell kompetanse på. FOTO: Guri Barka Martins/Wikimedia Commons

Noen mennesker liker å late som om de har «ekspertise» på områder de ikke vet noe om. Homeopater, krystallhealere, vaksineskeptikere og Øyvind Strømmen er blant disse.

Vi har vel alle opplevd å møte sofasynseren. Personen som elsker å uttale seg med stor selvsikkerhet om ting de ikke kan. Gjerne mens de sitter i sofaen hjemme og klør seg på magen. Ofte er disse personene god underholdning, så lenge man vet at de på ingen måte har peiling på hva de prater om.

Øyvind Strømmen er et epletypisk eksempel på disse.

Fenomenet heter Dunning-Kruger-effekten, og er beskrevet som måten mennesker som ikke innehar kompetanse på et område gjerne overvurderer egne ferdigheter og kunnskaper.

Strømmen mangler kontaktflater

Øyvind Strømmen har ingen reell kontakt med de såkalte høyreekstreme miljøene som han ofte liker å uttale seg om. Noe som er en akademisk og praktisk forutsetning for å kunne påberope seg ekspertise om noe. En person som aldri har kjørt en bil kan for eksempel ikke påberope seg å være en ekspert på trafikk. Likevel velger Øyvind Strømmen denne tilnærmingen, hvor han med stor selvsikkerhet uttaler seg som «ekspert» på høyreekstreme grupper som han aldri utveksler informasjon med.

Klart har Strømmen skrevet en bok eller to om emnet. Men også disse bøkene er sterkt preget av Strømmens totalt fraværende kontakt med de subjektene han uttaler seg om. Anekdoter, vandrehistorier, fordommer og gjetninger er tilsynelatende alt jeg kan se når jeg leser bøkene til Strømmen. Jeg blir med andre ord ikke særlig klokere på såkalt høyreekstremisme. Kildematerialet som Strømmen har benyttet er tynt og det er dårlig.

Videre er det på det rene at Strømmen ikke innehar noen faglig kompetanse som forsker på emnet. Med andre ord tilfredsstiller ikke Strømmen de formelle kravene som nødvendigvis må ligge til grunn for reell ekspertise. Strømmens såkalte ekspertise må under alle omstendigheter kun omtales som lekmannskunnskap. I den grad det da skal kunne kalles for kunnskap.

Nå tar ikke jeg til orde for å uten videre fnyse av lekfolkskunnskaper. Slike kunnskaper kan være viktige nok de. Men slike kunnskaper må alltid behandles som hva det er. Nemlig ukvalifiserte.

En storforlangende sofasliter

Dersom Strømmen kom seg opp fra sofaen og faktisk engasjerte seg i de miljøene han illuderer ekspertise på, kunne han hatt et minimum av faglig troverdighet.

Men så lenge Strømmen velger å heller sitte og klø seg på magen mens han synser og gjetter, er det mildt sagt storforlangende av ham å forvente at folk skal ta det han kommer med for god fisk.

La oss håpe Strømmen tar seg sammen og viser litt akademisk ærlighet fremover, i stedet for å gyte ut av seg den ene røverhistorien etter den andre – uten verken kildegrunnlag eller formell kompetanse.

Det er helt absurd.

Følg Ymte.no