Palestina, Islamsk stat i Europa

Palestinere som mest sannsynlig er arabere fra hele midtøsten har med hjelp av FN bygget en egen identitet siden andre verdenskrig. En identitet som har et intenst hat til jøder, vesten og en enorm befolkningsøkning.

I går var det solidaritetsdagen for Palestina og den ble forbigått i stillhet. Bortsett fra et og annet leserinnlegg i lokalaviser med oppfordring om å bruke palestinaskjerf på dagen.

Palestina

Islams front i Norge trenger ikke Palestinakonflikten lenger, da det er nok av andre konflikter som fremmer deres sak bedre.

Tom Beazley, published by aussiejeff

Tom Beazley sjåfør i “Australian Army 1/2 Movement Control Group” har tatt noen tidsbilder fra området som i 1940 hadde en befolkning på noen hundre tusen arabere. I dag har den Palestinske republikken nesten 5 millioner innbyggere.

Palestinerne styrer i områdene på vestbredden og på Gazastripen. På Gazastripen alene bor det snart 2 millioner mennesker hvor flesteparten er i fertil alder og har store barneflokker. Hamas er demokratisk valgt som ledere i de palestinske selvstyreområdene.

Hamas er en organisasjon som mener  Sions vises protokoller er autentiske, slikt som ny- nazister mener.

Som et muslimsk politisk parti ønsker de en islamsk stat i Palestina og fullstendig utslettelse av Israel og jødene. De har selvsagt ikke noe til overs for prevensjon. – De trenger krigere.

Korrupsjon

Prestestyret i Islam har mye til felles med nazisme og facisme og sørger for at bidrag fra land som norge, som er på over 10 milliarder siden Osloavtalen i 1993, hvor palestinere og israelere lovte å holde fred, havner i egne hender.

Tom Beazley, published by aussiejeff

Hvor vellykket et land med islamsk styre er kan en observere i den palestinske republikken Palestina. Hvordan den forholder seg til de som ikke kan konverteres til islam (jøder), og hvordan de behandler sine egne.

Oppvekstvilkår

Familier med 8 – 10 barn har ingen inntekt og arbeidsløsheten er nesten total. Befolkningen bedriver bønn og er egentlig i krig med den mer fungerende staten Israel. Landet som de gir skylden for sin elendighet.

At Gaza har grense til Egypt, et land de burde kunne utveksle arbeidskraft og varer med, og at vestbredden har grense til Jordan er noe som ikke oppfattes av støttespillere fra vesten.

For det er jo Israel som er skyld i Palestinas elendighet. De skulle egentlig vært utryddet jødene slik at islam kan få styre i hele midtøsten. [Obs. ironivarsel.]

Følg Ymte.no