Det anslås i følge dax18 i går at utenlandske spillselskaper omsetter over en milliard av norske kroner fra nordmenn i året. Penger som ikke går inn i det norske samfunn slik som midler fra Norsk Tipping.

Norsk spillmarked overvåkes av lotteri og stiftelsetilsynet som sysselsetter 70 personer. Tilsynet ble etablert i -01 og skal kontrollere forvaltningen av frivillige lotteri, og statlige pengespill.

Lotteritilsynet er underlagt kulturdepartementet og styres av Trine Grande.

Grande ønsker å la utenlandske selskaper slippe til på det norske spillmarkedet, men understreket at det var hennes syn og ikke regjeringens politikk. Dagens politikk består for inneværende periode opplyste Grande på dax18 i går.

Hensynet til spillavhengige mener KrF og AP er overordnet.

Enerettsmodellen

Lotteriloven som regulerer etablering av spilltilbydere i Norge har ingen innflydelse på utenlandske spillselskaper som tilbyr pengespill lovlig i sine land. Norsk lov gjelder bare i Norge og loven bestemmer at bare Norsk Tipping kan tilby pengespill i Norge.

Nordmenn som begår ulovlige handlinger etter norsk lov i utlandet kan straffes under visse vilkår, men pengespill er ikke et av vilkårene. Ved forrige regjeringsperiode fikk lotteritilsynet igjennom en endring av lotteriforskriften som gjorde pokerspill lovlig under visse forutsetninger.

Lotteritilsynet fattet i 2017 vedtak overfor norske banker om å stoppe overføringer mellom utenlandske spillselskaper og nordmenn.

Proxy

Grande påpekte at tiltakene som ønskes iverksatt er kostbare og lite virksomme. Hun mener at et filter som sender en besøkende til en side hvor det opplyses om norsk lov, i fall noen ikke var klar over den, ville være en bedre løsning.

Kulturministeren gjorde også oppmerksom på hvordan en unngår blokkering av internetatdresser med å sette opp proxy tjener.

En proxytjener er en internettmaskin som henter innhold for en annen maskin slik at innholdet kommer fra proxyen og ikke fra den egentlige kilden. Slike proxyer er lette å konfigurere og å leie tjenere til på utenlandske territorier.

Det finnes en rekke allerede etablerte proxytjenere som fritt brukes.

Følg Ymte.no