Polakk må i fengsel for barneporno

Gulating lagmannsrett har forkastet en anke fra en 34-årig polsk mann som ble tatt med barneporno på Flesland den 24. mars i år. Mannen ble opprinnelig stoppet grunnet mistanke om narkotika, og tollerne fant barneporno på mannens bærbare datamaskin.

Bergen tinghus. FOTO: David40226543

Ifølge rettsavgjørelsen hadde mannen med seg en bærbar datamaskin hvor det var lagret 1 444 bilder med fremstillinger av grove seksuelle overgrep mot barn og bilder som seksualiserer barn.

Forholdet ble avdekket av tollerne på Flesland flyplass.

Tiltalte kom med fly fra Polen. Ved ankomst markerte en narkotikahund på tiltalte. Tiltalte ble stoppet og ransaket på grunn av mistanke om at han hadde med seg narkotiske stoffer. Det ble ikke funnet narkotika på mannen.

Da tollerne åpnet tiltaltes datamaskin, konstaterte de raskt at han på skrivebordet hadde lagret en mappe inneholdende bilder med seksuelle overgrep av barn. Politiet ble varslet, og tiltalte ble pågrepet. Mannen ble varetektsfengslet ved Bergen tingretts kjennelse av 27. mars 2017. Han har siden sittet i varetekt.

Forkastet anke

Ved Gulating lagmannsretts beslutning av 19. september ble anken henvist til ankebehandling.

Ankeforhandling ble holdt i Gulating lagmannsrett 28. november. Tiltalte forklarte seg og var bistått av polsk tolk i rettsmøtet.

Mannen har ikke adresse i Norge, og oppga adresse i Polen. Det fremgår av tingrettens dom at han er sesongarbeider innen byggebransjen, og uten forsørgelsesbyrde.

Mannen ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder. Samt inndragning av en HP bærbar datamaskin.

Følg Ymte.no