Pressemelding: Trond Giske fritas som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid

Trond Giske. Bildet er tatt ved en annen anledning. FOTO: Johannes Jansson/Wikimedia Commons

Arbeiderpartiet gikk i dag ut med en pressemelding på sine nettsider, hvor de opplyser at nestleder Trond Giske fritas fra sitt verv på ubestemt tid. Årsaken til at Giske nå fratas sitt verv er den siste tidens kontroverser om seksuelt krenkende oppførsel. 

I pressemeldingen står det følgende:

– Sentralstyret i Arbeiderpartiet møtes tirsdag for å diskutere situasjonen knyttet til varsler mot nestleder Trond Giske. I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Trond Giske og jeg enige om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets sentralstyre møtes på partikontoret tirsdag 2. januar kl. 13.00. Tema for møtet er situasjonen for partiet i lys av sakene om nestleder Trond Giske.

Tidligere pressemelding sendt ut 21.12.17

– Kjersti Stenseng og jeg har i dag hatt en gjennomgang sammen med Trond Giske av varsler som er kommet inn til partiet, vedrørende ham, sier Jonas Gahr Støre

– Jeg kan av hensyn til de berørte ikke kommentere enkeltsaker. Men jeg har understreket alvoret i situasjonen når partiet mottar slike varsler. Jeg har sagt fra til Trond om at han har opptrådt på en måte som er kritikkverdig. Trond har overfor meg uttrykt at han tar inn over seg alvoret og at han forstår at han har opptrådt på en måte som har ført til disse reaksjonene, sier Støre.

– Jeg er gjort kjent med at det er kommet varsler som angår meg, sier Trond Giske. Jeg har hatt en gjennomgang av dette sammen med Jonas og Kjersti i dag og tatt til meg kritikken. Jeg tar på alvor at jeg har opptrådt på en måte som har vært belastende. Det beklager jeg sterkt. Det er mitt ansvar å bidra til at ingen opplever meg slik.

– Jeg ser at slike opplevelser er negativt for partiet og for partikulturen vi skal ha, og at det er et særlig ansvar for oss som har ledende tillitsverv å sørge for en god partikultur. Dette tar jeg til meg og vil gjøre mitt for å bidra til dette, sier Giske.

Følg Ymte.no