Pressens samfunnsansvar

Det er pressens plikt å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet og la alle sider av en sak komme frem. Pressen skal ikke gi etter for ytre press fra noen som ønsker å hindre en åpen debatt eller hindre fri informasjonsflyt.

Pressen bærer selv plikt til å rette kritisk søkelys på hvordan andre medier oppfyller sin oppgave.

Samfunnsrollen

I den rikeste kommunen i Norge hvor de største formuer er plassert blant en befolkning rundt 5000 mennesker, vil du møte Teslaer og andre kjøretøy på godt over en million kroner ved hvert sjette kjøretøy du møter. Jeg er selv kapitalist og mener en fri presse er essensielt i et naturlig samfunn.

Jeg finner ikke at den lokale pressen oppfyller sitt samfunnsansvar. Det virker som den arbeider mer for arbeiderklassen. Den nepotistiske arbeiderklassens har makta i øyriket, og Ap fikk over 50 prosent av stemmen ved siste kommunevlag.

Folk på denne lille øya, som strekker seg 50 km fra nord til sør, har vokst seg styrtrike på  havbruksnæringa.

Den sittende ordfører (Berit Flåmo) gjorde et poeng av at det første hun gjorde var å møte opp hos den regjerende arbeideren som er norges rikeste mann (om du legger sammen hans egen og sønnens inntekt) for å høre hvordan ting skulle være. Vi snakker arbeiderklasse her, og noen av dem snakker sammen...

Vi har to lokale aviser som dekker dette øyriket. Frøyas store sønn Tore (på sporet) Strømøy publiserer på det ene domenesom bærer kommunens navn. Det eies egentlig av Norid og det er uklart hvorfor han disponerer domenet. Å kalle nettstedet for en avis er en fornærmelse av det pressen skal drive med. Å informere, og ikke diktere eller skjønnmale problematiske forhold i lokalsamfunnet.

Den andre lokalavisen tar sitt samfunnsansvar litt mer alvorlig, men etter «Vær Varsom-Plakaten» punkt 1.4 så er det grunn til å rette en berettiget kritikk mot begge mediene i en konkret sak som har vært for retten for noen uker siden. Sakens bakgrunn ble grundig omtalt i Adresseavisen og førte til en siktelse for alvorlig brudd på arbeidsmiljøloven.

Skamskjelldykkesaken

Adresseavisen artikkelserie rettet kritisk søkelys på aktivitet med dykking etter kamskjell i øyriket. Det har vært dødsfall, og alvorlige ulykker som har blitt påtalt og bøtelagt av Arbeidstilsynet en rekke ganger.

http://www.adressa.no/tema/kamskjelldykkerne/

Dykkerne jobber på akkord og får betalt for det de henter opp, og altså ingen fastlønn eller minstelønn. Dykkere har arbeidet fra en dykkebåt eid av en slektning av Tore Strømøy. Fangsten har blitt levert videre opp i næringskjeden. [se vedlagt flytskjema]

Flytskjema. GRAFIKK: Geir-Are valle

Saken ble behørig omtalt av Adresseavisen i denne omfattende artikkelserien, uten at de lokale «avisen hadde noen sak på dette over hodet. Når rettsaken startet kom det omtale fra den ene lokalavisa, men ikke den hvor Tore er på sporet.

Det vil si; det ble skrevet om saken etter at slektningen var blitt frikjent.

Samfunnsansvar

Hvorfor den seriøse arbeiderpressen ikke nevnte saken før rettsaken var godt i gang og da via proxy fikk meg til å sende e-post til avisens redaktør, Bjørn Rønningen.

På spørsmål om lokalavisen hadde berøringsangst for saken svarte han:

«Timinga for påstand om berøringsangst kan med trygghet kalles dårlig. Vi snakker kun timer etter at vi har brukt tre hele dager i retten til å følge rettssaken»

Da jeg påpeker at de artikler de har publisert fra rettsaken alle er skrevet av en journalist i Adresseavisen svarer han:

«Innholdet i sakene fra journalisten i Nordmøre tingrett står under mitt ansvarsområde, selv om hun normalt tilhører Adressa-redaksjonen»

Tore Strømøy, som ikke har vært på sporet før saken fikk et spiselig utfall har ikke svart på spørsmål om hvorfor saken ikke ble omtalt før frifinnelsedommen.

Selvsagt skal en ikke kreves at det naturlige arbeidet, som er pressens viktige samfunnsansvar, bedriver av en som i andre «produksjoner» ikke har vist mye hensyn. Hans tidligere arbeidsgiver som har avsluttet sitt ansettelsesforholdet til han forsto vel dette omsider.

Følg Ymte.no