– Hvorfor ligner det nye regjeringskvartalet en diger bil-radiator?

EN STOR RADIATOR? Vinnerforslaget til nytt regjeringskvartal i Oslo har et radierende design. Foto: Statsbygg og Team Urbis

Spørsmålet ble stilt i sosiale medier etter at Statsbygg forrige uke stolt kunne avdekke planene om et nytt regjeringskvartal i Oslo. Etter en arkitektkonkurranse ble Team Urbis utpekt som vinnere med designet «Adapt».

Problemet er bare at designet minner ganske mye om… ja, en bil-radiator.

LIKHET? Ligner det nye regjeringskvartalet en bil-radiator? FOTO: Wikimedia Commons

Ymte har derfor vært i kontakt med Statsbygg for å høre hva de mener om at det nye designet latterliggjøres av folk.

Ser ikke likheten

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg ser ikke hvordan folk kan assosiere det nye regjeringskvartalet med en diger bil-radiator.

– Hvorfor ligner det nye regjeringskvartalet så mye på en bil-radiator?

– Vi synes ikke at vinnerforslaget Adapat gir den assosiasjonen. For øvrig er regjeringskvartalet ganske mye mer enn H-blokk, skriver Aschim på en e-post til Ymte.

– Hva tenker dere om at folk trekker denne assosiasjonen om arkitekturen?

– Det er en ukjent vurdering for oss og vi har ikke behov for å ta stilling til det, hevder Aschim.

Pål Weiby, kommunikasjonsleder i byggherreavdelingen til Statsbygg, er heller ikke enig i assosiasjonen mellom det nye regjeringskvartalet og en bil-radiator.

– Er denne likheten noe dere i Statsbygg har tenkt over?

– Nei. Ha en fin dag, svarer Weiby.

«Nøkternt»

I juryrapporten til Statsbygg blir konseptet til vinnerforslaget «Adapt» beskrevet i byråkratiske ordelag.

«Samhandlingsstrøket gir god ute/inne-kontakt. Fellesfunksjonene er særdeles godt plassert og arbeids- plass-sonene gunstig utformet både for samhandling og effektiviteten i departementsfellesskapet», heter det i juryrapporten. 

Videre står det i rapporten at den påstått radiator-aktige bygningen gjenspeiler norske verdier.

«Når det gjelder tolkningen av representativitet, symbolfunksjon, nøkternhet
og norske verdier er vurderingene mer implisitte. Juryen er ydmyk når det gjelder tolkning av forslagene i forhold til norske verdier fordi dette er et mangfoldig begrep», skriver juryen.

Byggearbeidet med det nye regjeringskvartalet i Oslo skal etter planen begynne i 2020.

Følg Ymte.no