Samfunnet har skylden

En av de kondisjonerte damer i Trondheim gikk forbi en ungdom som satt på skeiva oppå en benk ved Vår Frue Kirke. Området er et samlingssted for rusmisbrukere, og frua må ha følt seg i det omsorgsfulle lune for hun tok seg en prat med «doperen».

Trondheim er en studentby og har nesten det eldste studentersamfundet i Norge som ble stiftet i 1910. Organisasjonen holder til i et meget karakteristiske rundt bygg, oppført i 1929 hvor det er et stort utvalg av serveringssteder med runde vegger. Det er disse stedene som finansierer driften av organisasjonen Studentersamfundet i Trondheim.

Mange nye studenter som besøker stedet har store problemer med å finne veien ut ettersom løypa går i ring rundt mange spennende steder, og særlig ettersom stadig flere gule plastbeger konsumeres så går det fort rundt for noen og enhver.

Samfunnet

Ettersom det runde huset er et populært utested for flere nye som gamle studenter, samt både for tidligere og nye dissidenter, så kalles det på folkemunne bare for samfunnet.

Praten mellom damen og den noe uklare ungdommen skred fem og hun ville da gjerne vite hva det var som hadde ledet inn i dette uføret. Det kom det vanlige sutteret og det endte opp med den enkle konklusjonen – det er samfunnet sin skyld.

Overgrep og svik

I går på NRK så fikk vi endelig forklaringen på det vi har lurt på en stund. Hvem er det som har skylden for at voksne menn (og noen kvinner) forgriper seg på forsvarsløse barn og bevisstløse mennesker. Det er samfunnet sin skyld! Vi fikk i går høre noen gripende forklaringer fra ofre for dette sviket og hvilke lidelser disse ofrene er utsatt for.

At overgriper og forbrytere er sviktet av samfunnet har vi hatt en mistanke om en stund. Hvor mange flere gærninger kunne en ikke hjulpet om bare primærleger og førstelinjetjenester, hjelpetelefoner og andre som trenger noe å holde på med kunnet tatt ansvaret sitt? Vi trenger helt sikkert noen flere bevilgninger. Får håpe det reviderte statsbudsjettet har noen millioner til dette viktige arbeidet.

Den kloke damen

Men nå er de endelig avslørt, disse amoralske snylterne. Får håpe de får sin straff og at ofrene får slippe ut av fengslene. Det er fint at NRK får slike ting kommer frem i lyset, slik at de egentlige skyldige blir stilt til ansvar.

Egentlig er det ganske enkelt å unngå dette om en hører på den kloke damen; – For som damen rådet den skakkjørte personen: – Om det er slik at det er på Samfunnet at du har fått slike problemer, vel så kan du da bare slutte å gå på Samfunnet.

Følg Ymte.no