Samfunnsmedisin og systemutvikling

Samfunnsmedisin er en profesjon som skal avdekke og rette tiltak mot problematiske forhold som er til skade for «folk flest». Systemet (samfunnet) er det som skal diagnostiseres når noe er galt, og det skal forsøkes å finnes kur mot sykdommer og skader som avdekkes, samt arbeide forebyggende.

Fagfeltet har interessert meg så mye at jeg for over 30 år siden ville bli lege med dette som spesialfelt. Kvalifisert for de få plassene for særlig egnede (realfagene har jeg god kontroll på) valgte jeg den korteste utdanning inn i helsevesenet for videre utdanning. Helsevesenet ble mitt arbeidssted i over 10 år og oppgavene sto i kø. Blant annet en helhetlig omsorgmodell hvor mennesker med behov for bistand i hjemmet og tidvise sykehjemsopphold skulle ha kjente pleiere på begge steder var noe jeg utarbeidet.

Legegjerningen ble på vent mens jeg jobbet med mennesker i sin siste fase av livet og selvsagt lærte jeg mye innen medisinen allikevel. Noe av det vanskeligste fagfeltet i medisin er geriatrien. Eldre mennesker har ofte flere sykdommer som krever de dyktigste medisinere til å handtere. Noe de ikke får fordi det ikke gir nok status. Jeg har ikke forholdt meg til menneskelige lidelser de siste årtier og har drevet med programmering av datamaskiner i stedet. Det snedige er at det fagfeltet jeg har formell utdanning i utenom helsevesenet kalles systemutvikling?

Systemutvikling

Når jeg kritiserer to kjente samfunnsmedisinere i forrige artikkel så er det ikke grunnløst for jeg kan ikke se, eller kanskje bedre; jeg deler ikke deres perspektiv på arbeidet. Samfunnsmedisin er ikke noe en skal vase rundt med og tro at det er vaksiner og helseskadelig adferd som tobakk, sukker og rusmidlers som er viktig fokus. Det er selvsagt viktig, men det er nok bare å behandle symptomene, så egentlig driver en bare med å «steller godt med arbeidet sitt».

Trusler som vi står overfor og vil påvirke helse og livskvalitet fremover er en befolkningsvekst ute av kontroll og naturens forfall og restitueringssevne. De møtes ikke med å inkludere alt og alle.

Kultur

Våre forfedre har kjempet for våre liv. De er en del av vår identitet og er mennesker som har strevet for at livet skulle bli enklere for etterkommerne, enn det var for dem. Vi må respektere vår arv for uten historie og kultur er vi ingenting egentlig.

Troen på at mennesker som kommer til Norge blir norske bare de får være her lenge nok falmer nå i sine svulstige konstruksjoner. Vi opplever at det er vi som må gi avkall på våre verdier uten av vi ser en absorpsjon av kristne humanitære verdier av betydning hos folk med muhamedanismen som kultur.

Vi har vært for opptatt av å inkludere og ta hensyn og har mistet oss selv i arbeidet. Så langt har det gått at mennesker som er på flukt fra forfølgelse for sin kristne tro ikke lenger har en god nok beskyttelse hos oss i  Norge. Heller ikke jøder føler seg trygg i landet på grunn av grunnleggende jødehat hos Mohammed.

Blir vi holdt for narr og utnyttet i vår tro på vår perfekte humanitære menneskesyn som i bunn og grunn er rasistisk? Mange ser på oss nordmenn som bedre, og den som skal vise andre hvordan ting skal være.

Pragmatisk

Vi mennesker er inkluderende så lenge bidraget til vår egen flokk er nyttig, og  arbeidsinnvandring var nyttig på 60 – 70 tallet og er det i dag fra østeropeere. Både  innvandrede og samfunn har sine klare definerte roller. Kulturen til de pakistanske innvandrerne på 60 tallet fikk heller ikke noen særlig oppmerksomhet eller krav om å bli tatt opp i norsk kultur. Ser vi på de som har blitt norske etterkommerne så var nok dette en fornuftig tilnærming.

Mange emigranter vil nok fremstå som en berikelse. De perspektivløse menneskene som ønsker å underholdes av dem og finne arbeidsoppgaver med dem er mange. Men glemmer de ikke at mange menneskets vesen er å herske over andre, og å være med på å bestemme. Slik kan en sikrer sin egen flokk, en flokk som mange ganger bare er dem selv, men også den flokken som skal sikre dem makten.

Lars Gule er en som vil bestemme. Han har også forsøkt å bidratt med terror til den flokken som skal gi han hans rettmessige plass blant lederne. Skal tro om han får det som han vil om han får det som han vil.

Følg Ymte.no