Satan lever blant oss

I forrige artikkel ymet jeg om forhold rundt Louis Cachet (Greven). At han kanskje ble dømt for noe som han ikke har gjort.

Det er grunn til å anta at han ikke hadde noen deltakelse i kirkebrannene.

Kanskje den skyldige ikke lenger kan forsvare seg (han er død), og selv
om dette er noe politiet må være kjent med og ikke kan bevise, så har
domstolene rettet seg etter folket (nyhetsformidlernes) behov for å bli
ferdig med saken. Fagdommerne ville frikjenne han men legdommerne og
høyesterett har funnet han skyldig i kirkebrannene.

Greven ymter ikke noe om hvem som står bak kirkebrannene, men det er
ikke han, sier han. Greven kan opplagt ha økonomisk behov for å fri seg
fra ansvaret, da han må tåle inndragning av inntekt i Norge. Men så vond
som han er så kan han da fritt hevde at det var Aarseth og kommet unna
med det. Mannen kan jo ikke forsvare seg lenger!

Men han gjør ikke det og det er ingenting annet en Aarseths reaksjon på
den oppmerksomheten greven fikk som antyder en slik sammenheng. Noen vet
opplagt mer, men så lenge ingen forteller blir dette bare
spekulasjoner. Greven seier han ikke hadde noe med dette å gjøre. Om det
er for at han ikke vil begå mer skade en det han har gjort, eller sette
andre til ansvar for store materielle skader blir også spekulasjoner,
men det er lov å ymte.

Et annet forhold som det er lov å ymte om er folkets dom i
Baneheiasaken. To halvvoksne guttunger drev å lekte i skogen og i umoden
senpubertet og vondskap drepte de to jenter på 9 – 10 år etter først å
ha voldtatt og bundet de til hvert sitt tre. De var to om det, ikke
sant? Det var derfor de måtte bindes?

Viggo Kristiansen har hele tiden nektet for å ha vært med på dette og
det er ingenting som knytter han til åstedet eller ugjerningen annet en
Jan Helge Andersens forklaring om at det var Viggo som ville det, det
var Viggo som fikk han (Jan Helge) med på det, osv.

Viggo Kristiansen var ikke et ubeskrevet blad. Han hadde saker på seg
som blotting, kikking,  stalking og ble sett på som den som fikk Jan
Helge med på mye tull og faenskap. Uskyldige ting kanskje, før dette
fatale. Viggo var lederen av de to ifølge folket (pressen).

Nå er det bare to mennesker som vet sannheten om hvem som gjorde hva i
baneheia, Viggo og Jan Helge, så utfordringene er større en i folkets
dom mot Greven.

Parallellene er likevel tydelige både innen kameratskap og bias. Folket
(pressen) vil plassere ansvaret hos en gutt som igjennom sin
personlighet fyller rollen som den vonde personifiserte djevelen. I
grevens sak en kreasjon de selv var med på å lage før drapet på Aarseth.
Viggo klarte det fint på egenhand.

Vi har fengslet faensmakta, ferdig med det! Ikke prøv å rokke med vår
virkelighet sier pressen. Den vonde lever iblant oss, slik ser han ut!
Domstolene skal høre på hva vi bestemmer sier pressen. Skal de det?

Hva om en mann har sittet uskyldig fengslet i snart 21 år fordi han satt
med et fjollet smil i rettsaken og ble dømt av folket(presse) fordi de
trengte en Satan. For at Satan lever iblant oss det vil pressen ha ut!
Nå venter vi bare på hans neste offer. Fra pressen. Det kommer nok
snart.

Følg Ymte.no