Senter for Sekulær Integrering

Senter for Sekulær Integrering (SSI) er registrert i Brønnøysundregistrene i 2016, som en interesseorganisasjon under bransje «medieorganisasjoner». Det er uklart hvem som finansierer organisasjonen, da de ikke har levert regnskapstall enda.

De er kvalifisert for grasrotandelen til Norsk Tipping, men ingenting tyder på at de mottar av denne.

Medlemsavgift i organisasjonen er på 350 norske kroner, og de har kanskje rundt 1000 medlemmer. Så vi må anta at det er et høyverdig motiv i frivillighetsarbeidet som drives.

Les også: En skal stelle godt med arbeidet sitt

Organisasjonen

Tone Grebstad, sturemedlem i SSI og varamedlem i Psykiater Shaygani AS hvor hun også står oppført som eier, redegjør for organisasjonens formål slik: «bygge bro mellom det tradisjonelle religiøse og det moderne sekulære Norge».

De øvrige styremedlemmene ser ut til å ha drevet aktivt med politisk rådgivning, og er næringsdrivende innen kommunikasjon, helse, samt hotell- og restaurantbransjen.

Sensur

Organisasjonen fikk oppmerksomhet da de utgir å fremme integrering, og samtidig kommer med det oppsiktsvekkende styrevedtaket om at styremedlemmene ikke får publisere artikler hos islamkritiske nettsteder. I Facebook-meldingen fra styreleder sies det at det ikke oppleves som konstruktivt den kritikk av islam som noen nettsteder bedriver. Styremedlemmene får heller ikke dele ukritisk publikasjoner fra islamkritiske nettsteder på sine private Facebook-profiler.

SSI slutter seg opp om en praksis vi ser i det private næringsliv, hvor ytringsfrihet og ytringsrett er noe organisasjonen skal ha kontroll på. Selv det de enkelte ytrer som privatpersoner skal være godkjent for å fremme formålet med organisasjonen.

Formålet er vel greit spesifisert, men veien frem dit er påfallende lite konstruktiv, og virker rettet mot å ikke gå i dialog med en tydelig kritikk av muslimers kultur og påvirkning av det norske samfunn.

Sikret styreleder Shahram Shaygani, som har stiftet og registrert en frivillig organisasjon under sitt eget navn, seg en diktatorisk kontroll over organisasjonen på denne måten? Det er grunn for å gå denne mannen litt etter i sømmene, for å se hvordan han er sydd sammen.

Diktatoren

Shahram Shaygani er fra Iran, og har utdannet seg som psykiater i Norge. Han er opptatt av psykoanalyse som behandlingsform og har arbeidet med rus og psykiatri. Samt psykoser og personlighetsforstyrrelser.

Han har altså valgt å arbeide med ting som får mye oppmerksomhet og midler, og som ikke har noen fornuftige løsninger eller tiltak. Psykoanalysen som bare setter begrensninger ved kreativiteten hos utøveren vil lede pasienten inn i en årelang behandling som ikke ender med noen ting.

Så har han nå funnet et annet felt hvor han kan «stelle godt med arbeidet sitt» med å sekularisere muslimer? Det er grunn til å tro det, og det forklarer også hvorfor han velger å kalle seg for en «gudløs muslim», samtidig som han ikke vil svare på det enkle spørsmålet: «Tror du på Gud, og ser du på Mohammed som hans profet?».

Et klart «ja» eller «nei» ville ødelagt for mange muligheter «til å stelle godt med arbeidet sitt» fremover.

Shahram Shaygani. For å svare deg på ditt motsvar om hva jeg tror: Jeg tror ikke du tror på noe annet enn deg selv og dine evner til å utnytte andres dumskap.

Følg Ymte.no