Aksjonen fant sted i dag klokken 13.00, og gikk rolig for seg.

I pressemeldingen står det følgende:

«Plakater med teksten «Terror som normaltilstand – Nei takk!» ble plantet i Oslos nye identitetsmarkører.»

Kritiserer terror-blomsterkasser

I pressemeldingen kritiserer organisasjonen Sian bruken av betongblomsterkasser i Oslo som eneste virkemiddel mot den voldelige utviklingen i Europa.

Videre heter det i pressemeldingen:

«Etter et enestående bestialsk dobbeltdrap i Sverige, mende en Oslo-politiker at vi måtte informere bedre om knivforbudet, og innføre retningslinjer for salg og oppbevaring av kniver. Ingen snakket om å fjerne dem som har vold som varemerke, samt et livssyn som befaler dem å drepe og undertrykke oss. Så har da også volden fortsatt. 

Når Muslimer nå benytter biler som drapsvåpen på vestlige gater og torg, så setter vi opp betongelementer. Effekten av disse er like formidabel som av ovennevnte politikers knivforslag – null. 

Forekomsten av barrierer og lignende trøstetiltak er sammenfallende med økningen i den islamske terror. Klossene er bautaer over vår egen selvvalge hjelpesløshet. 

Vi lever i spennende tider.» 

Følg Ymte.no