Johnnyhurst, Plaas-Moored, CC BY-SA 3.0 - Et kors for hver myrdet bonde.

Til tross for en demonstration hvor over 10 000 sør-afrikanske bønder dro i konvoi inn mot Cape Town den 30 oktober i år, så har ikke den brutale sannheten om Sør-Afrika nådd inn til norske medier. Kanskje ikke så rart når en tenker tilbake. Både på fredspristildeling og annen støtte til opphør av det som holdt denne regionen i tømmer i lange tider.

Apartheid

Sørspissen av Afrika som Hollendere koloniserte for over 400 år siden har tiltrukket seg folkeslag fra hele Afrika. Dagens flertall kan ikke hevde en mer historisk rett på området en det hvite mindretallet. Men det er underforstått. Det er det sorte flertallet som har blitt undertrykt og de hvite får det det de fortjener nå.

Raseskillet mellom et mindretall av hvite med europeisk opphav, og en eskalerende sort befolkning, ble uspiselig for vesten fremover mot årtusenskiftet. Også farvede og indere ble segregert. Denne inndeling etter opphav må sees på som en årsak til hatet de sorte har til de hvite i dag.

Særlig går dette ut over bøndene. De som i århundrer har dyrket landet og arvet fra sine fedre blir drept fordi sorte drapsmenn vil ha av rikdommen deres.

Bakgrunnen for demonstrasjonen som omtales som Sort Mandag skal være denne videoen som skal ha gått viralt. Nå ser det ikke ut som norske medier, samt vestlige medier forøvrig, har gått inn i materien. Kan det skyldes en dårlig samvittighet?

En erkjennelse av at det kanskje ikke var så lurt å endre på maktbalansen i Sør- Afrika.

South Africa The Good News, Nelson Mandela-2008 (edit), CC BY 2.0

Nelson Mandela (18.07.1918 – 05.12.2013) utdannet seg til advokat på 40 tallet og møtte rasisme som eneste sorte jus-student. Etter å ha oppfordret til vold mot de hvite ble han fengslet og satt fengslet til han ikke ville drepe hvite lenger.

Tre år etter fikk han fredsprisen i 1993. Han var sønn av en høvding men ble ikke høvding, han ble president i 1994. Som folkevalgt president fikk stammen hans makten i landet.

Les mer om: Rasisme og litt til.

To år etter det nye parlamentet hvor flertallet er sorte, og makten sitter dypt forankret i stammesamfunn vestlige forståsegpåere ikke kan forstå, så begynte noen å registrere drap på hvite bønder. En registrering det offentlige Sør-Afrika ikke ser noen hensikt med å gjøre selv.

Folkemord

Tallene viser at det på 17 år har blitt drept rundt hundre bønder i året, og det har vært over 600 angrep som har bitt avverget hvert år. Til sammen snakker vi om et tusentalls massakrerte familier og titusener av angrep som skaper frykt gjennom to tiår.

Når BBC sier på nyheten i dag at IS krigere vender tilbake til Sør-Afrika så har vi grunn til å være oppmerksom. For er det noen som har skyld i dysfunksjonaliteten til muslimer og hates mer en noen så er det velfungerende samfunn som Sør-Afrika.

Det vil si før Nelson Mandelas presidentstyre fikk volden til å eksploderte i landet. Vold som rammer sorte og brune, som hvite. At det er så tydelig gjør ikke hatet mindre.

Følg Ymte.no