Mannen ble stanset i fartskontroll i Ålesund på formiddagen onsdag 4. november 2015. Da politiet mente mannen fremsto ruset, ble han tatt med for blodprøve.

Mistanken om rus førte også til gjennomsøk av bilen. Politiet fant da narkotika i bagasjerommet, sammen med et kontantbeløp på 112 000 norske kroner, sammen med skriverier som viste seg å være et regnskap over narkotika.

Lang saksbehandling

På grunn av lang saksbehandlingstid fikk mannen redusert straffen i Sunnmøre tingrett. En reduksjon som også lagmannsretten fastholder nå. Mannen ble i tingretten dømt til fengsel i ett år, noe lagmannsretten er enige i.

I rettsavgjørelsen står det at mannen ikke er tidligere straffedømt i Norge, men han er straffedømt i Sverige og andre EU-land, flere ganger for hastighetsovertredelser, og i 2011 også for vold og narkotikalovbrudd.

I tillegg til dommen på ett års fengsel blir 112 000 norske kroner beslaglagt.

Følg Ymte.no