To nye ulverevir registrert i Norge

Ulv fotografert i Polar Park i Troms. FOTO: Johannes Jansson/norden.org

Rovdata opplyser i en nyhetsmelding at to nye ulverevir nå er blitt registrert i Norge. Det ene reviret er helnorsk, mens det andre går over grensen til Sverige. 

Reviret som er helnorsk har fått navnet Deisjøen, og befinner seg nå innenfor ulvesonen i området rundt Åmot kommune. Det andre reviret befinner seg i østlige deler av Rømskog, i tillegg til områder på andre siden av svenskegrensen.

Ifølge meldingen fra Rovdata er det i løpet av vinteren registrert til sammen 107-110 ulver med revirtilhold helt eller delvis på norsk side av svenskegrensen.

69-72 av disse ulvene er registrert med helnorsk tilhold, hvorav 23 nå er skutt ved lisensjakt, skriver Rovdata. Videre opplyser Rovdata at 29 av disse ulvene er registrert tilhold i grenserevir, mens ni ulver fortsatt har usikker grensestatus.

Rovdata skriver følgende:

Det er så langt registrert ulvekull i de åtte helnorske revirene Mangen, Letjenna, Østmarka, Hobøl, Kynna, Slettås, Osdalen og Julussa. Det er også påvist kull i de fire grenserevirene Flisberget, Kockohonka, Skugghöjden og Magnor. Dessuten er det født et ulvekull i Boksjøreviret, som mest sannsynlig også er et grenserevir.

– Data fra merkede ulver viste at Slettås i fjor var et grenserevir, og vi har holdt åpent for at Slettåsflokken også i vinter bruker områder på svensk side av grensen. Samtlige sporinger og telemetridata viser imidlertid at flokken så langt i vinter holder seg godt inne på norsk territorium, og vi har derfor denne vinteren nå foreløpig valgt å klassifisere Slettås som et helnorsk revir, forklarer Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata.

Følg Ymte.no