Advokat Christian Wiig møtte mandag i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for ordensforstyrrelse. Bakgrunnen for saken er en hendelse ute på byen i fjor høst, som kan skyldes at Wiig fikk et illebefinnende grunnet blodtrykksfall.

Ifølge tiltalebeslutningen er Wiig tiltalt for å ha forsøkt å bite og slå helsepersonell ved akuttmottaket på St. Olavs hospital i Trondheim en natt i fjor høst. Hendelsen skal ha funnet sted den 24. september 2017 rundt midnatt.

Wiig hadde da vært ute på byen sammen med sin kone og drukket vin.

Ute på gaten den kvelden fikk Wiig et illebefinnende. Noe som gjorde at han falt i asfalten med ansiktet først og skadet seg. Wiig ble deretter fraktet til akuttmottaket på sykehuset med ambulanse. Da Wiig ankom akuttmottaket hadde han sprellet og slått med armene og snakket usammenhengende.

Sykehuset ringte politiet

Helsepersonellet som behandlet Wiig oppfattet situasjonen som vanskelig. Politiet ble derfor tilkalt til sykehuset, og Wiig ble fraktet til sentralarresten i Trondheim. Her ble han værende natten over før han ble løslatt søndag morgen. Politiet valgte å opprette en anmeldelse mot Wiig for ordensforstyrrelse, og Wiig fikk et forelegg som han nå i ettertid har nektet å vedta. Saken endte så i Sør-Trøndelag tingrett hvor den er berammet mandag og tirsdag.

Forelegget som Wiig er forelagt gjelder straffeloven § 181 andre ledd, som omhandler den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.

Christian Wiig skal føre 13 vitner i saken. Aktoratet skal føre fem vitner. Statsadvokaten vil legge ned påstand om at boten blir hevet til 9600 kroner, samt at Wiig må betale saksomkostninger. Til sammen står Wiig overfor omkostninger på rundt 20 000 kroner dersom han blir funnet skyldig av retten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

AVGJØR SAKEN: Tingrettsdommer Kristin Rognan ved Sør-Trøndelag tingrett skal avgjøre saken hvor den profilerte forsvarsadvokaten Christian Wiig er ilagt et forelegg for ordensforstyrrelse. FOTO: Johan Slåttavik/Ymte.no

Forsvarer seg selv

Den erfarne forsvarsadvokaten forklarte i retten at han en tid vurderte å la en kollega forsvare seg under rettssaken. Men at han etter å ha tenkt over saken heller valgte å forsvare seg selv under sin egen rettssak.

– Jeg har henvendt meg til en kollega av meg. Jeg skal ikke si hvem jeg har spurt. Og spurt om han eventuelt kunne være forsvarer for meg. Da sa han [kollegaen red. anm.] at det er så vidt store forskjeller på måten vi er forsvarere, at jeg tror du greier deg best alene, opplyste Wiig til retten innledningsvis.

Wiig opplyste også at saken har vært skjermet innad i politiet, til den ble sendt over til statsadvokaten for påtale.

Under innledningen av saken kunne de oppmøtte observere at Wiig ikke var ikledd advokatkappen han alltid ellers går med når han møter i retten.

– Jeg ser jo at den virkelige store forskjellen er at statsadvokaten har på seg kappe og slips, og jeg ikke har det. Dette er første gang jeg er i hovedforhandling uten slips, sa Wiig.

– Du kan vel ha på deg advokatkappe? spurte en av de oppmøtte i salen.

– Nei, avkreftet Wiig, og fortsatte:

– Jeg har aldri vært i en slik situasjon før, men jeg tror ikke jeg kan stille med kappe her nå.

Vedtar ikke forelegget

Wiig mener selv at han opptrådte aggressivt på akuttmottaket ved St. Olavs hospital på grunn av hjernerystelse. En hjernerystelse ha pådro seg som følge av at han falt i asfalten med ansiktet først, fordi han fikk et antatt blodtrykksfall.

– Jeg bestrider ikke at jeg har forholdt meg slik på sykehuset. Men det skjedde ikke i beruset tilstand, men som følge av at jeg hadde fått hjernerystelse. Dermed mener jeg at selve forsettet ikke er til stede, og svaret på om jeg vedtar forelegget er nei, forklarte Wiig i retten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

AKTOR: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter aktorerer i saken mot advokat Chritsian Wiig. FOTO: Johan Slåttavik/Ymte.no

Aktor i saken er statsadvokat Thorbjørn Klundseter. Han startet sitt innledningsforedrag med å gjøre rede for tiltalen mot advokat Wiig.

– Natten den 24. september i 2017 fikk operasjonssentralen ved Sør-Trøndelag politidistrikt en telefon fra akuttmottaket ved St. Olavs hospital. De hadde en beruset mann på akuttmottaket. Han var aggressiv og oppførte seg truende, innledet aktor Klundseter, og fortsatte:

– Det ble sendt to politipatruljer til akuttmottaket. Den første den akommer klokken 00.14 på natten. Personen det var snakk om, det var Christian Wiig. Han hadde kommet inn på akuttmottaket med skader i ansiktet. Under undersøkelsen så hadde han utagert på en måte som gjorde at helsepersonellet hadde da valgt å ringe til politiet. Det ble opplyst til politiet at Wiig var beruset, og at han ikke hadde behov for behandling. Wiig var da ikke ønsket på akuttmottaket på grunn av utageringen.

Aktor Thorbjørn Klundseter fortsatte med å forklare at politiet som ankom akuttmottaket vurderte saken slik at Wiig måtte innbringes til politiarresten. Wiig ble da innbragt til politihuset klokken 00.33 på natten.

På politihuset ble Wiig da vurdert av den som var leder på krimvakta. Politioverbetjent Berit Hilmarsen. Wiig ble deretter innsatt i drukkenskapsarrest etter politiloven § 9.

Etter at Wiig var blitt innsatt i arresten ringte politiet til førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes ved Trøndelag statsadvokatembeter. Politiet ønsket da å vite om saken mot Wiig skulle behandles på vanlig måte, siden Wiig er en profilert figur innen rettspleien i Trøndelag og i Trondheim. Soknes skal da ha svart at saken måtte behandles på akkurat samme måte som alle andre saker.

Altså ingen spesiell behandling, til tross for kjennskap og kollegiale forhold overfor politiet og rettsvesenet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LIK BEHANDLING FOR ALLE: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter forklarte i retten at førstestadsadvokat Bjørn Kristian Soknes instruerte politiet på telefon om natten om at saken mot Wiig skulle behandles likt som alle andre tilsvarende saker. FOTO: Johan Slåttavik/Ymte.no

Motstridende forklaringer

Sykepleieren og legen som behandlet Wiig på akuttmottaket ble ikke løst fra taushetsplikten sin. Noe som medførte store utfordringer med deres forklaringer i retten.

Blant aktoratets vitner var tre politifolk som hadde med advokat Wiig å gjøre i løpet av septemberkvelden i fjor.

Ifølge politioverbetjent Berit Hilmarsen ved sentrum politistasjon i Trondheim var Wiig påvirket da han innkom i arresten.

På spørsmål fra Wiig om hvordan politioverbetjent Hilmarsen kunne være sikker på dette, svarte hun at det ikke var mulig for henne å overprøve vurderingene gjort av helsepersonell på sykehuset, samt av politipatruljen som pågrep Wiig.

Politibetjent Aune som var med i patruljen som pågrep Wiig på sykehuset, forklarte i retten av Wiig angivelig var veldig opptatt med hvilke grader politbetjentene hadde. Samt hvem som hadde bestemt at han skulle innbringes til arresten. Om det var politimester Nils Kristian Moe som hadde bestemt dette. Videre skal Wiig ha spurt helsepersonellet som var til stede på akuttmottaket om de var «sosialister». Dette husket ikke Wiig noe av i retten.

Da politifolkene skulle ta med seg Wiig til politibilen, falt Wiig sammen på gulvet på sykehuset. Politiet måtte plassere Wiig i en rullestol for å frakte ham ut til politibilen.

Politioverbetjenten som var med i patruljen som innbragte Wiig til arresten forklarte i retten at han husker det luktet alkohol av Wiig da han møtte Wiig på sykehuset.

Ifølge rettens program skal saken være ferdig behandlet i retten tirsdag ettermiddag.

Dom i saken kommer 6. mars.

Følg Ymte.no