Trondheim kommune brukte over 14 millioner kroner på minnested

RETT VED FRIMURERLOSJEN: Minnestedet er plassert midt i mellom Frimurerlosjen (i bakgrunnen) og Vår Frue kirke i Trondheim. Foto: Ymte.no

Hva gjør Trondheim kommune for de vanskeligstilte og fattige i byen? Bruker et titalls millioner kroner på offentlig utsmykning selvfølgelig.

I Vår Frue gate i Trondheim ligger et minnested etter terroranslagene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011. Minnestedet åpnet den 18. oktober 2016.

Minnestedet er vakkert utført i kostbare materialer. En spesiell type hvit sant preger området. De gamle stolte trærne fra Tordenskjoldparken står fortsatt høyreiste mot himmelen. Et grumsete vannbasseng preger minnestedet. I vannbassenget skal det være 77 lys, til minne om de som mistet livet under angrepet i 2011.

Prislappen for minnestedet er ifølge Trondheim kommune på godt over 14 millioner kroner.

Ifølge kommunens kunstplan for minnestedet skal prosjektet opprinnelig ha hatt en kostnadsplan på 5,2 millioner kroner. Trondheim kommunes kunstplan for minnestedet kan leses i sin helhet her.

Underlig plassering

KONTRASTER: Ved siden av det flotte minnestedet ligger Vår Frue kirke. Tilholdssted for byens fattige og marginaliserte. FOTO: Ymte.no

Plasseringen til minnestedet er midt mellom Frimurerlosjen og Vår Frue kirke. På østsiden av minnestedet er Frimurerlosjen – losjen hvor terrordømte Anders Behring Breivik var medlem. På vestsiden av minnestedet er Vår Frue kirke, som er tilholdssted på dagtid for byens fattige og marginaliserte. Mennesker som Trondheim kommune av ulike årsaker tilsynelatende ikke har råd til å ivareta på en skikkelig måte.

Mange av de som holder til i kirka på dagtid bor dårlig, og de har gjerne ikke møbler hjemme.

– Oppfølging og skikkelige dagtilbud står det dårlig til med, opplyser en av kirkegjengerne til Ymte.

Ymte har fått insyn i hva minnestedet for 22. juli har kostet Trondheim kommune. Ingen andre medier har tilsynelatende omtalt prislappen før. Så vi følger opp med å gjøre det.

MANGE PENGER: Totalkostnaden for Trondheim kommune er trolig noe høyere enn beløpet som er oppgitt i dette brevet. FOTO: Ymte.no
Følg Ymte.no