I løpet av perioden 2015 og 2016 ble mannen pågrepet en lang rekke ganger med opptil én og to kilo amfetamin hjemme hos seg.

Mannen skal også ha vært tatt med mindre mengder hasj.

Retten ser det som en formildende omstendighet at noe av stoffet hadde lav styrkegrad.

«For amfetaminet som er omhandlet i post G til F skal det også legges vekt på at styrkegraden var noe under normalnivået på 20%. Det vises til at stoffet hadde en styrkegrad på 16-17%. Resten av stoffet var av normal styrke», skriver retten.

Lang saksbehandlingstid

Påtalemyndigheten ønsket fengsel i fem år for befatningen med stoffet.

Grunnet lang saksbehandlingstid hos politiet fikk mannen noe kortere straff enn hva aktor la ned påstand om.

«I skjerpende retning må det så legges vekt på at mannen tidligere er domfelt seks ganger, herunder for samme type kriminalitet. Siste dom er fra desember 2009. Han ble da dømt til fengsel i fem år og seks måneder for grov narkotikaovertredelse. Han ble løslatt på prøve i 9. september 2012 med prøvetid til 15. mai 2014. De forholdene som mannen nå dømmes for, som igjen dreier seg om alvorlig narkotikaforbrytelse, ble altså påbegynt knapt halvannet år etter løslatelsen», står det i dommen.

«Ved reaksjonsfastsettelsen må det også ses noe he til tidsforløpet. Etterforskningen mot mannen var avsluttet i desember 2016. At det tok tid fra desember 2016 og til oktober 2017 da siktelsen ble tatt ut kan ikke legges mannen til last. Dette til tross for at påtalemyndigheten har hatt et legitimt behov for å avvente videre behandling av mannens sak som følge av etterforskning mot andre personer», står det videre.

Til fradrag i straffen kommer 71 dager for utholdt varetekt.

Følg Ymte.no