Tilstandsrapporten amerikanske presidenter er pålagt å levere årlig ble fremført til mye applaus i natt fra publikum i senatet. Dekningen fra norske hovedstrømsmedia har fokusert på deler av talen, men mest på Joe Kennedys alternative tale.

En tradisjon fra Demokratene, er i følge TV2, å fremføre en alternativ virkelighetsforståelse til republikanske presidenters «State of the Union»-taler.

Amerikaneres innsats i løpet av året.

Presidenten trakk frem innledningsvis amerikanske enkeltpersoners innsats i naturkatastrofene som har rammet landet i år. Flom, skogbranner og stormer har inntruffet, og samholdet amerikanerne imellom i håndteringen av utfordringene de møtte ble trukket frem av presidenten.

Landet er sterkt fordi folket er sterkt

Arbeidsløsheten blant afroamerikanere og spanskamerikanere er lavere enn noen gang, opplyste Trump. Han snakket mye om hva som holder amerikanerne sammen, og hvordan verdier som familien og identitet, ikke byråkrati, er i sentrum for det amerikaneren er.

Forsvarsstrategi

Trump holder fast ved den amerikanske identitet, en identitet han er villig til å ofre alt for. Innvandring til USA skal begrenses for å forhindre angrep gjort mulig av visa lotteri. Innflytelsen voldelige gjenger har på tryggheten til befolkningen skal det tas grep om.

Det har aldri vært en bedre tid å leve den amerikanske drømmen

Trump ønsker å sikre landet mot angrep, og den eneste fornuftige strategi er å videreutvikle atomvåpen. Han ønsker på ingen måte en slik utvikling, men så lenge verden er som den er, med atomvåpentrusler fra andre land, ser han ingen alternativ.

Svakhet åpner for angrep

Han håper at land i verden en gang skal kunne sette seg ned og fjerne disse våpnene. Men, vi er ikke der ennå. På langt nær, sa Trump.

Følg Ymte.no