Uganda nekter å ta imot afrikanske asylsøkere som utvises fra Israel

UTVISES FRA ISRAEL: Asylsøkere fra Eritrea i Levinsky park i Tel Aviv. FOTO: Rudychaimg/Wikimedia Commons

Ifølge avisen The Times of Israel nekter myndighetene i Uganda å ta imot afrikanske asylsøkere som nå blir utvist fra Israel. Israel lanserte onsdag en plan for å utvise 38 000 afrikanske asylsøkere.

Asylsøkerne som Israel skal utvise er hovedsakelig fra Eritrea og Sudan.

Times of Israel melder at Israel ikke har helt bestemt seg for hvor de vil sende migrantene. Fordi Israel mener at det ikke er trygt å returnere dem til Eritrea og Sudan. På grunn av dette prøvde Israel nå å inngå avtaler med landene Rwanda og Uganda om å ta imot de returnerte asylsøkerne.

Uganda derimot er ikke villige til å hjelpe Israel med dette, skriver Times of Israel.

– Uganda er opprørt over disse påstandene, skal Ugandas utenriksminister ha sagt til nyhetsbyrået AFP, og fortsetter:

– Vi har ingen slik avtale med israelske myndigheter om å sende asylsøkere hit.

Planen til Israel er å betale asylsøkerne for å dra tilbake til Afrika. Hver asylsøker vil få en flybillett og godt over 20 000 norske kroner hver for å reise tilbake. De som motsetter seg dette blir arrestert av israelske myndigheter.

Netanyahu rasler med sabelen

Benjamin Netanyahu setter ikke pris på at også Israel blir beriket med multikultur. FOTO: United States Department of State

– Vi ser at tusenvis av asylsøkere drar til Uganda, så jeg vet ikke i hvilken grad Ugandas motstand mot dette bør tas seriøst, skal Israels statsminister Benjamin Netanyahu ha sagt.

Israelske myndigheter er av den oppfatning at mange papirløse asylsøkere bare er økonomiske flyktninger, skriver Times of Israel.

Videre skal israelske migranter ha planer om å stenge asylmottaket Holoth innen noen måneder, samtidig som de starter massedeportasjon til andre land. De som nekter å la seg deportere blir fengslet, skriver Times of Israel.

Følg Ymte.no