Ymte.no har tidligere skrevet om kryptomarkedene på det mørke nettet, hvor narkotika, våpen og ammunisjon omsettes fritt. Nå tilbyr vi en nærmere titt på hva disse markedene formidler. 

Tilsynelatende er det en betydelig økning i tilgangen på, og omsetningen av, våpen og ammunisjon på kryptomarkedene.

Hva gjelder narkotika og dopingmidler som omsettes digitalt, så snakket Ymte.no med Toll- og avgiftsdirektoratet for en tid siden om dette. Men de var noe tilbakeholdne med informasjon om våpensalget, samt om de hadde fanget opp noe av dette.

Fra tidligere er Ymte.no kjent med en rekke rettsavgjørelser hvor nordmenn har blitt dømt for innførsel av narkotika og dopingmidler til Norge fra disse markedene. Mye takket være hunder som lukter seg frem til stoffene på terminalene hvor postsendinger fra utlandet havner.

Hundene som tollerne bruker er gjerne spesialiserte på å lukte seg frem til narkotika.

Våpen, ammunisjon, våpendeler, sprengstoff og annet kan ikke tollernes hunder oppdage like lett, opplyser Toll- og avgiftsdirektoratet til Ymte.no.

Tollernes tilfeldige stikkprøver er heller ikke egnet til å avdekke alt som kommer over grensa til Norge.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Svært mange ulike narkotiske stoffer er tilgjengelige for forsendelse rett hjem til norske postkasser. FOTO: Skjermdump fra kryptomarkedene/Ymte.no

Siste mulighet

Terminalene hvor post fra utlandet havner i Norge er siste instans innenfor grensene hvor innholdet i forsendelser kan oppdages av tollere. Går ting videre herfra til innenriks forsendelser, så er det ingen som kan kontrollere innholdet videre. Bortsett fra politiet, som i noen sjeldne tilfeller driver en aktiv etterforskning.

Rådgiver Geir Høiseth i Toll- og avgiftsdirektoratet forteller at de hele tiden har uttrykt bekymring for de nye narkotiske stoffene som omsettes på kryptomarkedene.

– Grunnen til at Tollvesenet ser på det med bekymring, er at det sendes rundt i posten. Det er svært små forsendelser, så det blir derfor vanskelig å fange opp, sier Høiseth.

Les også: Få tilgang til det mørke nettet med Tails OS

– Hvor mye av dette fanger dere egentlig opp?

– Vi greier å stoppe noe. Men disse narkotiske stoffene er meget billige å produsere, så hvis en forsendelse blir stoppet, så koster det veldig lite å sende en ny forsendelse. Det er en betydelig andel av disse forsendelsene som passerer Tollvesenet, forteller Høiseth, og fortsetter:

– Hele problemet er ganske komplekst. Fordi det stadig produseres nye stoffer hele tiden. Ifølge norsk regelverk, må stoffene være oppført på narkotikalisten for å være ulovlige. Det er komplisert og krevende å holde narkotikalisten oppdatert. Statens legemiddelverk er de som tar seg av denne jobben, men det er mye arbeid å oppdatere narkotikalisten med alle nye stoffene som hele tiden kommer.

– Hvilke tiltak har dere iverksatt?

– Tollvesenet er i dialog med både legemiddelverket og politiet rundt denne problematikken. Det er en vanskelig oppgave, konstaterer Høiseth.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Våpen og stjålne kredittkort omsettes også på kryptomarkedene. FOTO: Skjermdump fra kryptomarkedene/Ymte.no

Saker i retten

For en tid siden ble tre norske menn fra Trøndelag dømt i Sør-Trøndelag tingrett for å ha innført det narkotiske stoffet MDMA til Norge. Stoff som de hadde kjøpt fra kryptomarkedene på det mørke nettet.

Alle tre mennene ble dømt til fem måneder betinget fengsel for innførselen av stoffet.

En annen mann fra Åfjord ble i Fosen tingrett dømt til 45 timer samfunnsstraff for å ha innført 7,5 gram amfetamin til Norge fra kryptomarkedene.

Ifølge rettsavgjørelsene ble stoffet bestilt fra en leverandør i Nederland i begge sakene.

Økning i beslagene

Avdelingssjef Hilde Ruud ved Tollregion Midt-Norge forteller til Ymte.no at det har vært en stor økning i antall beslag av denne type forsendelser de siste årene. Ruud bekrefter også at det kun er en liten del av alt som smugles inn i landet via post som tollvesenet greier å fange opp.

– Vi ser er at det er enkelt å bestille ting på nettet i dag og få det sendt rett hjem i posten. Her i Midt-Norge er det oftest ulike tabletter og dopingpreparater som blir forsøkt smuglet inn til landet via posten, sier Ruud.

Ruud opplyser at det i slike postsendinger kan være snakk om både store og små mengder, men at forsendelsene som kommer via post gjerne er mindre enn de forsendelsene som kommer med biler inn til Norge.

– Likevel behøver det ikke å være mindre alvorlig av den grunn. Her kommer det an på styrken av stoffet. Er det snakk om heroin eller amfetamin så er 100 gram veldig mye, forteller Ruud.

Narkotika

Ymte.no har gått inn på kryptomarkedene for å se hva som skjuler seg der. For å gi folk innsyn i hva barn og unge kan få tak i gjennom posten.

Silk Road er en av de store og mest omfattende kryptomarkedene, og skal ifølge Wikipedia ha blitt stengt av FBI i oktober 2013, og flere ganger senere.

Nå i 2018 er det omstridte kryptomarkedet igjen oppe som Silk Road 3.1.

Inne på kryptomarkedet Silk Road 3.1 er det så mye forskjellig at man må benytte søkefelt og menyer for å orientere seg blant produktene som selges.

Anabole steroider, amfetamin, hasj, heroin, medikamenter og ecstasy utgjør majoriteten av hva som selges på Silk Road 3.1 nå.

Ymte.no finner til og med norske leverandører av narkotika, som selger og leverer produkter som heroin og opium via innenlandspost i Norge.

Våpen

Når Ymte.no beveger seg dypere inn ned blant de ulike kryptomarkedene, dukker det også opp andre ting enn narkotika.

Blant annet finner vi markeder for ulike typer sadisme og vold. Ekte voldtekter som er blitt filmet, og sadisme mot dyr, er noe av det vi ser blir forsøkt omsatt på ulike kryptomarkeder og forum.

Videre finner vi et rikelig utvalg av kryptomarkeder for våpenhandel.

Brukte og nye våpen kan kjøpes og sendes hvor som helst i verden. Gjerne fabrikknye kvalitetsvåpen produsert av fabrikanter som Beretta, HK og Sig Sauer. I tillegg til ammunisjon.

Les også: Våpenmarkedene på det mørke nettet øker i omfang

(Artikkelen fortsetter under bildene)

Våpensalget på kryptomarkedene har økt betydelig ifølge researchen som Ymte.no har gjort. Her ser vi et utvalg av angrepsrifler og ammunisjon som tilbys for Bitcoin. FOTO: Skjermdump fra kryptomarkedene/Ymte.no
Fabrikknye kvalitetsvåpen som SIG Sauer P226 9mm selges også for kryptovaluta. I tillegg får man med ammunisjon. FOTO: Skjermdump fra kryptomarkedene/Ymte.no
Kriss vector til tjuvjakta? Muligheten er der hvis du har Bitcoin. FOTO: Skjermdump fra Kryptomarkedene/Ymte.no

Bitcoin

Kryptomarkedene benytter oftest en type kryptovaluta som kalles Bitcoin. En digital valuta som ble introdusert i 2009.

Bitcoin tillater anonymt eierskap til valutaen, noe som innebærer at myndigheter og banker ikke kan spore transaksjonene som folk utfører.

På grunn av denne anonymiteten er Bitcoin blitt en nødvendighet for å opprettholde den anonymiteten og sikkerheten for brukerne av disse kryptomarkedene.

Ymte.no har tidligere testet et såkalt vaskeri for Bitcoin. En tjeneste som gjør at Bitcoin som har en kjent eier blir blandet med andre Bitcoin, slik at valutaen ikke lenger kan spores like enkelt.

Les også: Ymte tester Bitcoin-vaskeri

En slik «vasking» av kryptovaluta er en forutsetning for å kunne gjøre transaksjoner på det mørke nettet uten å bli sporet av myndigheter.

I løpet av de siste årene har kryptovaluta som Bitcoin økt kraftig i verdi. Men markedet for kryptovaluta har den seneste tiden gått på en smell, slik at valutaen nylig gikk noe ned i verdi. Likevel stopper ikke dette folk fra å kjøpe og «mine» Bitcoin, samt andre kryptovalutaer som Dogecoin, Litecoin og Ethereum.

Alle disse kryptovalutaene kan «vaskes» i såkalte vaskerier på det mørke nettet. På samme måte som med Bitcoin.

Les også: Nordmenns økonomiske frihet i fare

Les også: Norske Bitcoin-bedrifter får ikke norsk bankkonto

Følg Ymte.no