Underlig fakkeltog i Trondheim

Trondheims lokale helter hadde mandag kveld stimet sammen i sentrum for å veive med fakler. Årsaken til det merkverdige opptrinnet er at norske myndigheter returnerer afghanske immigranter som ikke har rett til opphold i Norge. 

PR-byrået Adresseavisen i Trondheim hevder at tusenvis av mennesker deltok i marsjen. Sannheten er at det kanskje var noen hundre stykker. Hvis man legger godviljen til, og kanskje teller med den blåfrosne parkeringsvakten bortenfor.

Men slike bagatellmessige detaljer som tusen og hundre er det åpenbart ikke så nøye med når man skal drive kampanje.

Skrytepavene i Adresseavisen hevder følgende om hendelsen:

«Nærmere 40 organisasjoner hadde stilt seg bak markeringen i Trondheim. Blant annet en rekke partilag i Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Også Miljøpartiet, Krf, Senterungdommen og Unge Venstre står på lista sammen med en lang rekke partiuavhengige organisasjoner som Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag, Amnesty Region Midt, Norsk Folkehjelp region Midt-Norge og Røde Kors region Midt.»

Med andre ord er det «the usual suspects» som igjen har vært på ferde i byens gater. Babyboomere, sekstiåttere og marxister – samt noen kristensionister av den typen som strikker votter til Afrika-misjonen.

Bildene i artikkelen viser de vanlige figurene, som alltid ellers fyller Adresseavisen. Kommunale ledere, politikere og byens lokale størrelser.

At Adresseavisen merkelig nok ikke publiserte minst tre bilder av Rita Ottervik i artikkelen kan tyde på at det går influensa, og at Ottervik derfor var hjemme.

Importere, integrere og assimilere

Videre skriver Adresseavisen:

«Det samme gjør Foreningen av tolvte januar som arbeider for asylsøkernes rettigheter, Refugees Welcome Norway og Norsk Start som er en studentorganisasjon som jobber med integrering av flyktninger.»

Her kan vi se at en studentorganisasjon som jobber med «integrering av flyktninger» har deltatt. Asylinstituttet er som kjent basert på at flyktninger skal returneres til opprinnelsesland så snart det er trygt. De skal altså ikke integreres.

At en studentorganisasjon tar sikte på å integrere mennesker som kun skal være i Norge midlertidig, viser hvor dårlig det står til med det norske skoleverket og norske utdanningsinstitusjoner.

Ingen spørsmål stilt

Selvfølgelig blir ingen kritiske spørsmål stilt fra Adresseavisen. Eksempelvis hvorfor flyktninger plutselig skal integreres, når de likevel skal returneres straks det er trygt.

Videre ble det heller ikke stilt et eneste kritisk spørsmål til hvor i Afghanistan det er krig og ikke. Eller på hvilken måte norske myndigheter tar feil når de mener det er trygt å returnere de som ikke har krav på lovlig opphold i Norge.

En kan også lure på hvor disse yrkesdemonstrantene er når norske hjemløse fryser på gata i Trondheim. Eller når Arbeiderpartiet bombet Libya i 2011. Eller når inkompetente tullinger i NATO bombet et fransk sykehus i Afghanistan.

Jeg vedder på at de satt hjemme og drakk rødvin.

Følg Ymte.no