20. september 2018

Untitled

VIDEOOPPTAK ER NOE HERK: Moralsk panikk oppsto etter at Ymte publiserte kritikk av redaktør Erik Sønstelid i Oppland Arbeiderblad. FOTO: Faksimile fra Medier24

Følg Ymte.no