Rot med amerikansk ambassade i Israel

Flytting av den amerikanske ambassaden i Tel Aviv til Jerusalem har noen utfordringer. Byen som er tett bebygd av kristne, jøder og muslimer i gjennom årtusener har ikke plass.

Ettersom tempelhøyden har blitt brukt til å sette opp symbolske byggverk tidligere, så kan dette være et godt sted å flytte ambassaden til. Bildet her viser hvordan knausen som er så viktig for jøder og muslimer vil se ut etter flyttingen.

Vedtak om flytting

Kongressen vedtok i 1995 at USA’s ambassade skal ligge i Jerusalem. Vedtaket har blitt utsatt av presidentene siden, men Trump vil ikke undertegne en ny utsettelse.

Han har nå ringt både Abbas og Abdullah om dette som begge har reagert med raseri. Hva Netanyahu syns om å få amerikanerne i matfatet vet vi ikke, men vi antar at det nye templet vil være velkommen.

Klagemuren, og knausen med den nye ambassaden – Krokodyl US embassy Tel Aviv, Trey Hoagland Donatus, Jerusalem kotel mosque. Excerpt, CC BY 3.0

Tre dager med raseri

Palestinerne melder om tre dager med raseri. Om de vil følge babylonernes eksempel og legge bygget i grus gjenstår å se.

Det nye templet ved siden av  al-Aqsa vil være en anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Les mer om: Palestina

Følg Ymte.no