Mer gratis barnehage til innvandrere

Heer barnehage i Frogn Kommune. Lisens: creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

Fra 1. august får om lag 6 500 flere barn rett til gratis kjernetid i barnehagen. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier fordelen er rettet mot barn fra familier som ikke snakker norsk:

– Ordningen er særlig viktig for familier som ikke snakker norsk hjemme, og med økt inntektsgrense blir det flere barn som kan ta del i barnehagen, sier Jan Tore Sanner.

Alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Ordningen med gratis kjernetid ble også utvidet i 2016, da under kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Da, som nå, var fordelen primært rettet mot barn fra ikke-norsk språklige familier:

– Vi vet […] at mange barn begynner på skolen uten å kunne norsk godt nok. Lav inntekt skal ikke være et hinder for å gi barna en god start, sa Røe Isaksen i 2016.

Barnehageansatte skal kunne norsk

Fra 1. august innføres det også krav om at alle som skal jobbe i barnehage må ha tilstrekkelige norskferdigheter. Det nye norsk kravet vil gjelde alle som søker jobb i barnehagen og vil i hovedsak gjelde søkere uten barnehagelærerutdanning.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg

Ansatte i barnehagene får fra 1. august også forbud mot klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Det er for å sikre at barnas behov for åpen kommunikasjon blir ivaretatt i alle barnehager i hele landet.

Diskriminering av etnisk norske barn i Oslo

Regjeringens ordning med gratis kjernetid i barnehage er ikke den eneste av sitt slag. I flere kommuner får lavlønnede familier også tilgang til gratis deltakelse i AKS/SFO etter skoletid. I Oslo er denne ordningen geografisk organisert. I Oslo er det primært barn fra bydeler med mange innvandrere som mottar fordelen, samtidig som man holder barn fra lavtlønnede etnisk norske familier i andre bydeler utenfor ordningen.

Både regjeringen og Oslo kommune er derfor enige om at ansvaret for å lære barn norsk tilhører skattebetalerne, og ikke foreldrene.

Følg Ymte.no