Våpenmarkedene på det mørke nettet øker i omfang

Ymtes gjennomgang av de ulovlige våpenmarkedene på det mørke nettet viser en økning i både antall våpen og utvalget. Vi anser dette som bekymringsfullt.

Primært sett er det håndvåpen som omsettes på våpenmarkedene nede på det mørke nettet. Har man Bitcoin kan man relativt enkelt får disse produktene tilsendt rett hjem i postkassen. Som om man handlet bøker på Amazon eller kunst på eBay.

Ammunisjon tilbys også. Som regel får man med 50 patroner når man kjøper et slikt håndvåpen.

Terrorfare

I Europa har det de siste månedene og årene vært mange terrorangrep og massakrer. Noen med våpen, andre med biler og annet. Når ulovlige håndvåpen er så lett tilgjengelig for hvem som helst via det mørke nettet er det klart bekymringsfullt. Norske myndigheter ser heller ikke ut til å bry seg.

Ymte var tidligere i år i kontakt med Hadia Tajik i Stortingets justiskomité, hvor vi spurte om de planla å gjøre noe for å stoppe slike forsendelser. Svaret vi fikk var at hun skulle bringe det videre. I ettertid har tilsynelatende ingenting skjedd i saken.

Ymte mener at norske myndigheter må bli flinkere til å ta digital kriminalitet på alvor. Når skal de forstå at sånt representerer en stor fare for den alminnelige sikkerheten i samfunnet?

Følg Ymte.no