Varg Vikernes – en av Norges fremste intellektuelle?

Varg Vikernes er en norsk forfatter, tenker, livskunstner og musiker. Han driver for tiden en liten gård på naturlig måte i Frankrike, og lager innhold til YouTube-kanalen og vloggen ThuleanPerspective. 

Vikernes er det som på folkemunne kalles en tusenkunstner. Ikke bare lager han musikk, men han har også laget et RPG som heter MYFAROG. Et forseggjort rollespill, ikke ulikt Dungeons&Dragons. Vikerhes har også forfattet flere bøker som er tilgjengelige på Amazon.

I sine videoer tar Vikernes opp en del temaer som er viktige. Blant annet livssyn, overlevelse, agrikultur, globale utfordringer, materialisme, samt mer metafysiske ting som paganisme og religion. Måten Vikernes gjør dette på er gjennomtenkt. Budskapet han kommer med er klokt. Det kommer fra en vis mann.

Ymte vil derfor hevde at Varg Vikernes trolig er en av Norges fremste intellektuelle størrelser i dag.

Egenskaper som filosofi, pedagogikk og psykologi er ofte egenskaper som mennesker ikke kan lære ved et universitet. Det er egenskaper som er medfødt. Ymte mener at Vikernes burde vært blant dem som underviser i filosofi ved universitetene.

Vloggen til Vikernes anbefales derfor på det varmeste. Så her linker Ymte til den.
Følg Ymte.no