Venstreekstreme marsjerte i Oslo

LABERT OPPMØTE: Flere venstreekstreme organisasjoner misbrukte to fremmedkulturelle menn til å holde appell foran Stortinget lørdag. Årsaken er at organisasjonene vil bane seg vei til mer penger. FOTO: Faksimile fra NRK Østlandssendingen

Lørdag hadde flere voldelige og kriminelle organisasjoner samlet seg foran Stortinget for å demonstrere mot staten og politiet. Årsaken til demonstrasjonen er at den ekstreme organisasjonen «Antirasistisk Senter» vil bane seg vei til mer penger. 

Ifølge vitner som observerte det venstreekstreme opptoget foran Stortinget, var oppmøtet veldig labert.

På det meste var det samlet rundt 15-20 personer. Inkludert tilfeldig forbipasserende som var nysgjerrige, samt politiske ansettelser i NRK som skulle lage propaganda.

NRK oppgir på sine nettsider at et titalls venstreekstreme organisasjoner angivelig var representert på stedet. Noe som innebærer at én til to personer fra hver organisasjon var der. Eller i det minste hevdet at de var der.

Blant de venstreekstreme organisasjonene nevner NRK «Antirasistisk Senter» og «Blitz». Organisasjoner som ifølge Ymtes kartlegging og undersøkelser består av flere straffedømte kriminelle.

Blant annet er en rekke medlemmer i noen av disse organisasjonene dømt for vold, narkotika, skadeverk, tyveri, innbrudd og mishandling.

Mot staten og politiet

For å legitimere sitt hat mot staten og politiet, hadde de såkalte antirasistene plassert noen fremmedkulturelle menn på talerstolen. Dette for å klage over at de har blitt stoppet i politikontroll.

Som om ikke det kan skje med hvem som helst, uavhengig av etnisk bakgrunn.

Etter hva Ymte erfarer er målet til de venstreekstreme organisasjonene å skape et feilaktig inntrykk av at politiet er «rasistiske». Slik kan svindelorganisasjoner og yrkesdemonstranter bane seg vei til penger fra staten (som de ironisk nok hater), for å bekjempe den fiktive «rasismen» som de selv dikter opp.

Den kriminelle organisasjonen «SOS Rasisme» er dømt gjentatte ganger for svindel, svindelforsøk og grovt bedrageri på grunn av slik virksomhet. Noe som tilsynelatende ikke stopper andre og tilsvarende organisasjoner fra å dukke opp fra alle kloakkrør og septiktanker i Oslo.

Misbruk av fremmedkulturelle

Ymte erfarer at fremmedkulturelle, homofile og andre såkalt utsatte grupper i samfunnet, misbrukes som vikarierende argumenter av venstreekstreme organisasjoner. Disse menneskene blir ofte hjernevasket til å tro at de har opplevd grov urett, og de blir overtalt (ofte med penger) for å stå fram som ofre for et «rasistisk» system.

Noe som åpner for at venstreekstreme kan bane seg vei til pengestøtte fra staten, for det «arbeidet» de hevder å gjøre for å bedre rettighetene til nevnte utsatte grupper.

Sannheten er gjerne at disse organisasjonene ikke bryr seg filla med virkelig urett. Men bare later som, slik at de kan lure til seg penger.

NRK lager propaganda

Videre erfarer Ymte at NRK i all hovedsak består av politiske ansettelser, som ikke har særlig journalistfaglig kompetanse. De er ofte bare ansatt gjennom venner og venners venner, samt på grunn av sin ideologiske lojalitet.

Resultatet er at NRK dekker slike halvhjertede «demonstrasjoner» som om de var legitime hendelser å dekke. NRK graver aldri i de økonomiske motivene til bakmennene. Naturlig nok. Sånt kunne jo skape konflikter innad i de venstreekstreme miljøene, som enkelte NRK-ansatte også frekventerer.

Ifølge propagandaartikkelen til NRK så skal politiet i Oslo ha nektet å uttale seg i saken. Noe politiet ofte nekter å gjøre når de opplever at saker er useriøse, eller vinklet på en måte som er egnet til å underbygge tvilsomme organisasjoners søken etter penger.

Hvor mye penger de to fremmedkulturelle mennene fikk av organisasjoner som «Antirasistisk Senter» for å holde appell har ikke Ymte fått klarhet i enda.

Følg Ymte.no