Virkelig antisemittisme

Hva er virkelig antisemittisme, og er det virkelig et like stort problem i Norge i dag som enkelte liker å gi inntrykk av? Ymte tilfører her en liten brannfakkel i den debatten, med å publisere et fullstendig nummer av Der Stürmer. 

For å punktere diskursen om såkalt antisemittisme i Norge, publiserer Ymte her et historisk eksempel på virkelig og ekte antisemittisme. Både for å provosere frem en mer opplyst debatt, og for å vise frem at virkelig antisemittisme nær sagt ikke eksisterer i Norge. Til tross for beskyldninger om dette fra NGOer som Antirasistisk Senter og religiøse organisasjoner som Det Mossaiske Trossamfunn.

Ymte ønsker at leserne tar en titt på innholdet i Der Stürmer. For deretter å reflektere litt over forskjellene og ulikhetene mellom slik genuin antisemittisme – og våre politikeres ønsker om å forby ting som omskjæring av barn og lignende.

Ymte omfavner ikke nødvendigvis innholdet i Der Stürmer. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et historisk dokument.

Følg Ymte.no