Ymte med ny Discord-server

Ny Discord-server. FOTO: Ymte.no

For å flytte diskusjoner vekk fra Facebook, grunnet den nye diskrimineringsloven, er det nå opprettet en egen Discord-server til dette formålet. Serveren har blant annet eget bibliotek for e-bøker, samt egne kanaler for tekst- og voicechat. 

Hensikten med å få diskusjoner vekk fra Facebook, og ned på de dypere lagene på internett, er å opprettholde ytringsfriheten. Slik at folk kan mer eller mindre åpent diskutere de temaer som opptar dem. Herunder temaer som nå kan vise seg å være ulovlige å diskutere på måter som frem til nå har vært under vern av ytringsfriheten Norge hadde frem til 1. januar 2018.

Serveren har flere «lag» eller «layers», og krever medlemskap for deltakelse.

Vedlagt finner dere en invite til serverens lobby. Hvor man kan presentere seg og gjøre rede for hvorfor man ønsker å delta.

https://discord.gg/uRWgABv

Følg Ymte.no